SKCH: Otázka pomoci chorým zo strany štátu zostáva na Slovensku stále nevyriešená | Slovenská katolícka charita


SKCH: Otázka pomoci chorým zo strany štátu zostáva na Slovensku stále nevyriešená

pridal: charita | dátum: 11. februára 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 11. február 2016 – Otázka pomoci chorým v domácnostiach zostáva na Slovensku stále nevyriešená. Opatrovateľská služba je v mnohých obciach nedostupná pre nedostatok peňazí, napriek snahe Ministerstva práce zabezpečiť financovanie tejto služby z eurofondov cez národné projekty. V domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilných hospicoch narážajú poskytovatelia často na limity stanovené zdravotnými poisťovňami. Pri príležitosti Svetového dňa chorých upozorňuje na tento fakt Slovenská katolícka charita („SKCH“), ktorá na Slovensku prevádzkuje 11 mobilných hospicov, tri denné stacionáre a 22 agentúr domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

Hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostupná pre všetkých z finančného hľadiska. Zdravotné poisťovne hradia iba časť nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v hospicoch. Zvyšok si musia pacient uhrádzať z vlastných nákladov. SKCH poskytuje zdravotnícke služby pre chorých, dlhodobo chorých a umierajúcich prostredníctvom denných stacionárov, mobilných hospicov a ADOS-iek, v ktorých v roku 2015 poskytli zdravotnú starostlivosť 5 000 klientom na Slovensku napriek tomu, že opatrovateľská služba má na Slovensku od roku 2008 klesajúcu tendenciu počet odkázaných seniorov a chorých sa z roka na rok zvyšuje. „V súčasnosti má registrovanú opatrovateľskú službu iba jedna tretina obcí na Slovensku. Preto je namieste otázka či obce, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu nemajú odkázaných seniorov?“ pýta sa generálny sekretár SKCH, Radovan Gumulák.

Charita pomáha nevyliečiteľne chorým ľuďom nielen doma ale aj v zahraničí. Prostredníctvom veľkonočnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku SKCH zabezpečuje vo svojom Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande zdravotnú starostlivosť pre 40 detí postihnutým HIV a AIDS. Charita centrum postavila vďaka podpore slovenských darcov.

Svetový deň chorých (11. február) sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti povinnosť zabezpečiť starostlivosť o ťažko chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.