SKCH: Ples podporí činnosť charity | Slovenská katolícka charita


SKCH: Ples podporí činnosť charity

pridal: wp-dev | dátum: 28. januára 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 28. január 2017 – Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku ako aj v zahraničí. Jedným s podujatí, ktorým si pripomenie toto významné jubileum je aj Ples Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 v Redute v Spišskej Novej Vsi.

SKCH vznikla v roku 1927, kedy boli schválené stanovy Ústrednej karity na Slovensku (ÚKS). Po veľkom rozvoji charitného diela na Slovensku, bola činnosť ÚKS v rokoch 1948 – 1950 zo strany štátu obmedzená. Postupne boli zakázané zbierky na charitu a ÚKS bola zverená len starostlivosť o charitné domovy. Po roku 1989 nastal opätovný rozvoj charitného diela, pričom bol zmenený aj názov z ÚKS na SKCH. V súčasnosti pomáha SKCH prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a sociálnych služieb poskytuje SKCH prostredníctvom nich služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a ľuďom bez domova.

Ples Slovenskej katolíckej charity je organizovaný ako jedno z pripravovaných podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku SKCH. Spoločný program sa začína o 16.00 hod. sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, ktorú bude celebrovať prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Program plesu o 19.00 hod. otvorí krátke pásmo venované téme 90. výročia SKCH, ktoré si pripravili žiaci Spojenej školy sv. Maximiliána Máriu Kolbeho a žiaci Základnej umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi. Ako hudobný hosť vystúpi speváčka Janais. Pozvanie na ples priali okrem zamestnancov aj niekoľkí bývalí riaditelia diecéznych charít, ako aj predstavitelia samosprávy a partnerských organizácií.

„Plesom a sprievodným programom chceme priblížiť a poďakovať za 90 rokov nášho pôsobenia na Slovensku a v zahraničí. Verím, že okrem príjemnej atmosféry a stretnutia ľudí, ktorým je služba a pomoc núdznym blízka, výťažok z plesu podporí činnosť viacerých našich zariadení“, uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.