SKCH podala pomocnú ruku viac ako 202 utečencom | Slovenská katolícka charita


SKCH podala pomocnú ruku viac ako 202 utečencom

pridal: wp-dev | dátum: 17. apríla 2015 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

BRATISLAVA. 31. marec 2015Slovenská katolícka charita (SKCH) pomohla počas posledných dvanástich mesiacov 202 utečencom. Na Slovensku získali doplnkovú ochranu alebo azyl. Na pomoc utečencom bol zameraný projekt Rafael, ktorý SKCH realizovala na území západného Slovenska od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Pracovníci Charity poskytovali osobám s medzinárodnou ochranou napríklad základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo v oblasti azylového práva, asistencie na úradoch, štátnych organizáciách či v nemocniciach, právne, pracovné a psychologické poradenstvo a výučbu slovenského jazyka.

„Naši klienti museli utiecť zo svojich domovov z rôznych dôvodov, najčastejšie preto, že im hrozilo neľudské zaobchádzanie, násilie, bezprávie či trest smrti, alebo mali obavy, že budú prenasledovaní z náboženských, rasových či národnostných dôvodov. Našou snahou bolo pomôcť im pri integrácii do našej spoločnosti a čo najviac im uľahčiť ich nový štart,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Klienti, zaradení do projektu Rafael, najčastejšie pochádzali z Afganistanu, Somálska, Iraku, Iránu, Sýrie a Eritrei. Išlo o jednotlivcov, matky s deťmi, ale aj celé rodiny. „Na začiatku projektu sme prevzali od predošlej organizácie 94 klientov, na konci projektu ich bolo 202, z toho tridsiati boli úplne noví, ktorým bola po prvýkrát udelená jedna z foriem medzinárodnej ochrany na našom území,“ vysvetlila manažérka projektu Rafael Jana Figeľová.

Projektový tím počas trvania projektu poskytol 627-krát sociálne poradenstvo, a to viac ako 130 klientom, 107-krát právne poradenstvo viac ako 60 klientom, 47 klientom vyplácal finančnú podporu, 45 klientom pomáhal pri hľadaní práce, 57 klientov navštevovalo kurz slovenčiny a SKCH poskytla 41 klientom aj materiálnu pomoc. Pre utečencov Charita pripravila aj viacero voľno časových aktivít, napríklad deti navštívili ZOO v Bojniciach a dospelí mohli spoznať našu kultúru počas viacerých výletov a akcií.

„Počas trvania projektu sa nám podarilo nájsť prácu pre 17 klientov, ďalej sme pomohli našej klientke z Iránu pri vybavení vodičského preukazu, deťom sme darovali školské pomôcky, dospelým oblečenie a do projektu sme zapojili aj 12 dobrovoľníkov,“ uviedla Jana Figeľová.

Ukázalo sa však aj viacero prekážok, s ktorými sa musia utečenci na Slovensku vyrovnať. „Medzi ne patrí napríklad malá dostupnosť kurzov slovenčiny, pričom ovládanie slovenského jazyka je kľúčové pre integráciu aj pri hľadaní si práce. Ďalej sú to problémy pri legalizácii dokladov o ukončenom vzdelaní, neexistencia rekvalifikačného vzdelávania pre cudzincov, ktoré by im pomohlo zlepšiť si kvalifikáciu, problémy nájsť si cenovo dostupné a vyhovujúce bývanie a lekárov, ktorí by boli ochotní poskytnúť im zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Jana Figeľová.

Projekt Rafael je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Okrem projektu Rafael pomáha SKCH maloletým utečencom bez sprievodu v rámci projektu Bakhita IV, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Pri implementácii oboch projektov SKCH spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.