SKCH podporuje školopovinné detí z utečeneckého tábora Dbayeh v Libanone | Slovenská katolícka charita


SKCH podporuje školopovinné detí z utečeneckého tábora Dbayeh v Libanone

pridal: wp-dev | dátum: 31. marca 2016 | kategória: Aktuality

Dbayeh je malý utečenecký tábor, ktorý sa nachádza v jednom z bejrútskych predmestí na pobreží Stredozemného mora. Utečenci tu však nebývajú v stanoch či unimobunkách, ako môžeme vidieť napríklad v Iraku. Tábor v Dbayeh pripomína skôr favely, veľmi chudobné štvrte v Južnej Amerike. Žije tu 11 251 registrovaných utečencov, z ktorých väčšina sú Palestínski utečenci, ktorí utiekli do Libanonu po arabsko-izraelskom konflikte v roku 1948, ako i neskôr po začiatku vojny v Sýrii. Pôvodne dočasné útočisko sa pre celé rodiny stalo postupne novým domovom.

Dušou tábora Dbayeh je rehoľná sestra Magda Smet z Belgicka, ktorá bola v roku 1970 prvou misionárkou svojej rehole Malých sestier z Nazareta v Libanone a stála pri založení jej prvej misie. Odvtedy miestnym obyvateľom poskytuje ošetrovateľskú, psychosociálnu i duchovnú pomoc. Slovenskú katolícku charitu (SKCH) minulý rok požiadala o spoluprácu na pomoc najchudobnejším deťom v prístupe k vzdelaniu. V tábore však nefunguje škola. Po bombardovaní v deväťdesiatych rokoch z budovy školy ostala už len ruina, ktorú sa dodnes nepodarilo zrekonštruovať. Keďže doprava do mesta je drahá, deti chodia do školy len vtedy, ak sa vyzbierajú na zaplatenie cesty viaceré rodiny. Ak rodičia nemajú peniaze, deti do školy nechodia aj niekoľko mesiacov. Mnoho žiakov má následne problémy s učením. Rodičia týchto detí sú veľmi chudobní a často negramotní, preto im nedokážu so štúdiom pomôcť. Niektoré deti ďalej nemajú prístup k bezplatnému vzdelávaniu a deti nemôžu navštevovať štátnu školu, napríklad pre nedostatok miesta z dôvodu utečeneckej situácie v Libanone. Preto musia rodiny svoje deti posielať do poloprivátnych škôl. Libanonská vláda síce prispieva rodinám na časť školného, ale chudobné rodiny si nedokážu zaobstarať ani ten zvyšok.

SKCH a KBS pokračuje v podpore školopovinných detí z utečeneckého tábora Dbayeh, aby mohli chodiť do školy a mali tak nádej na lepší život. Aktuálne podporuje 20 detí a tento počet plánuje v novom školskom roku rozšíriť. Podpora zahŕňa výdavky na transport detí do a zo školy, doučovanie slabších žiakov a pomoc najchudobnejším rodinám s platením školného.

Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.