SKCH pomáha maloletým utečencom na Slovensku už tretí rok | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha maloletým utečencom na Slovensku už tretí rok

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 20. júna 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) už tretí rok pomáha maloletým utečencom, ktorí z rôznych dôvodov utiekli z krajiny svojho pôvodu a ocitli sa na našom území. Prostredníctvom tímu psychológov, sociálnych poradcov a pedagógov slovenského jazyka im Charita pomáha adaptovať sa na nové prostredie a znovu nadobudnúť pevnú pôdu pod nohami.

V rámci projektu Bakhita PLUS naši odborní pracovníci pravidelne navštevujú detské domovy v Hornom Orechovom a Medzilaborciach, kde sú maloletí cudzinci umiestnení. Deti sú totiž pri príchode dezorientované, častokrát v šoku po dlhom cestovaní a odlúčení od blízkych. Naším cieľom je zmierniť ich strach a čo najviac im pomôcť vrátiť sa k dôstojnému životu,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Psychológovia s deťmi vykonávajú relaxačné, protistresové a terapeutické sedenia, sociálni poradcovia sa snažia cudzincom priblížiť slovenskú kultúru prostredníctvom kreatívnych a športových aktivít, výletov či exkurzií. „Pedagógovia ich vyučujú slovenčinu hravou formou, aby prekonali jazykovú bariéru a cítili sa tu ako doma,“ vysvetlila projektová manažérka Barbora Náhliková. Dodala, že dnešný Svetový deň utečencov je vhodnou príležitosťou upozorniť verejnosť na fakt, že veľké percento utečencov sú mladí ľudia a na úteku sa neraz ocitajú aj maloletí bez sprievodu.

Svetový deň utečencov bol vyhlásený na 20. júna valným zhromaždením OSN v decembri roku 2000. Jeho cieľom je upozorniť širokú verejnosť na existenciu utečencov medzi nami, upriamiť pozornosť na ich životné podmienky a vzbudiť záujem verejnosti o túto problematiku.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej Bakhity, patrónky migrantov a obetí obchodovania, ktorú ako deväťročnú uniesli obchodníci s otrokmi a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 12 rokov v otroctve, bola päťkrát predaná novým majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie. Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom vnútra SR z programu Solidarita a je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Autor: Lukáš Melicher

Foto: archív SKCH