SKCH pomáha migrantom už aj v Košiciach a Žiline | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha migrantom už aj v Košiciach a Žiline

pridal: wp-dev | dátum: 8. júna 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) otvorila kancelárie projektu RAFAEL v Košiciach a Žiline. Pomoc migrantom, ktorí sa nachádzajú na území Slovenska tak môže charita od 1. júna 2015 poskytovať aj v týchto mestách.

SKCH začala v apríli 2014 pracovať na projekte pomoci migrantom s názvom RAFAEL, ktorý je zameraný na poskytovanie komplexných služieb s cieľom integrácie osôb, ktoré získali azyl a súčasne trvalý pobyt na území SR a ľudí, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a s ňou súvisiaci prechodný pobyt. Hlavným cieľom projektu je integrácia cudzincov s udeleným azylom a osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR.

Projekt RAFAEL podáva na Slovenku pomocnú ruku viac ako 200 klientom z celého sveta. Najčastejšie sú to jednotlivci, matky s deťmi, ale aj celé rodiny z Afganistanu, Somálska, Iraku, Iránu, Sýrie a Eritrei. Od 1. júna 2015 poskytuje SKCH na Slovensku uvedené služby migrantom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. OVO2-2015/000011/02. Zmluva nadobudla účinnosť 1. mája 2015 v rámci podlimitnej zákazky Verejného obstarávania s názvom „Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v Slovenskej republike“ uvedenom v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SKCH poskytuje osobám s udeleným azylom a doplnkovou ochranou v rámci projektu RAFAEL II tieto služby:

  • základné a špecializované sociálneho poradenstvo a asistenciu;
  • právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách;
  • ubytovanie vo vyhovujúcich podmienkach ako jeden zo základných predpokladov úspešnej a plnohodnotnej integrácie s prihliadnutím aj na zraniteľné skupiny;
  • pomoc pri hľadaní práce, pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pohovory, ktoré je dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny;
  • sprostredkovanie alebo poskytovanie jazykovej prípravy;
  • vzdelávanie, odborná príprava a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie – výučba slovenského jazyka;
  • pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti cez vytvorenie individuálneho integračného plánu;
  • oboznámenie sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;
  • poskytnutie komplexných služieb, ktoré sa týkajú integrácie osôb s postihnutím, seniorov, tehotných žien, obetí obchodovania, maloletých klientov bez sprievodu a pod.