SKCH pomáha stovkám detí na ceste za lepším vzdelaním už 18 rokov | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha stovkám detí na ceste za lepším vzdelaním už 18 rokov

pridal: wp-dev | dátum: 6. júna 2014 | kategória: Aktuality

foto: archív SKCH

BRATISLAVA. 5. júna 2014 – Už 18 rokov slovenskí darcovia prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® pomáhajú deťom v chudobných krajinách získať vzdelanie a postaviť sa na vlastné nohy. Slovenská katolícka charita (SKCH) spustila projekt v roku 1996 v Indii, dnes pomáha deťom už v siedmych krajinách a to v Indii, Albánsku, Vietname, Ugande, Kazachstane a na Haiti. Tento rok SKCH do projektu zaradila aj prvé deti z detského domova Bortnyky na Ukrajine.

„Našim cieľom je dať deťom šancu, aby si prostredníctvom vzdelania v budúcnosti sami vedeli zabezpečiť lepší život. Ak si v dospelom veku dokážu nájsť kvalifikovanú prácu, budú sa vedieť postarať samé o seba, ale aj o svoje rodiny. Stovky detí, ktorým projekt doteraz pomohol, nám dávajú nádej, že práve podpora vzdelania je tou správnou cestou k zmierneniu chudoby v rozvojových krajinách,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Hlavným cieľom projektu Adopcia na diaľku® je zabezpečiť vzdelávanie detí zo sociálne najslabších vrstiev spoločnosti v jednotlivých krajinách. Príjem takýchto rodín je často na úrovni menej ako jedného eura na deň a bez pomoci darcov by deti nemali možnosť vzdelávať sa a ani perspektívu, že ich zložité osudy sa v budúcnosti zmenia. Práve vďaka projektu Adopcia na diaľku® , deti získavajú vzdelanie a ich šanca nájsť si kvalifikovanú a zároveň zaplatenú prácu sa výrazne zvyšuje.

„Slovenskí darcovia momentálne podporujú viac ako 2100 detí. Za 20 eur mesačne im prostredníctvom našich partnerov v daných krajinách dokážeme zabezpečiť školu, školské pomôcky, uniformy, ale aj zdravotnú starostlivosť, pravidelnú stravu a vodu,“ vysvetlila Mária Takáčová, ktorá je súčasťou projektu už od jeho vzniku.

Ako prejav vďačnosti a úcty k všetkým darcom, ktorí nezištne pomáhajú svojim adoptívnym deťom študovať, dala SKCH dnes o 18:00 odslúžiť ďakovnú svätú omšu v Kostole Najsvätejšieho spasiteľa v Bratislave. Všetci darcovia si ju budú môcť vypočuť aj prostredníctvom priameho prenosu na Rádiu Lumen. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.adopcianadialku.sk.