SKCH pomáha v Devíne rodinám, ktoré zasiahli povodne | Slovenská katolícka charita


SKCH pomáha v Devíne rodinám, ktoré zasiahli povodne

pridal: wp-dev | dátum: 17. júna 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 8. júna 2013 – Pracovníci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) dnes od skorých ranných hodín pomáhali s odstraňovaním následkov povodní v bratislavskej mestskej časti Devín. „Pôsobili sme na Devínskej ceste, kde rozvodnený Dunaj zatopil niekoľko domov. Voda našťastie postupne opadá, takže sme vedeli reagovať na potreby miestnych a začať s čistením zaplavených domov a dvorov,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

SKCH v Devíne pomáha spolu s dobrovoľníkmi a zamestnancami mimovládnych organizácií, ktoré sa zapojili do pomocných prác, členmi hasičského záchranného zboru, dobrovoľnými hasičmi a dobrovoľníkmi, ktorí reagovali na výzvu Bratislavského samosprávneho kraja. „Domy sme čistili od nánosov bahna a rôznych nečistôt, ktoré priniesla voda. Pomáhali sme rovnako pri čistení cesty medzi Devínom a Karlovou Vsou a s odstraňovaním vriec s pieskom, ktoré slúžili ako protipovodňové bariéry,“ vysvetlil humanitárny pracovník SKCH Jozef Kákoš.

Mimovládne organizácie v teréne pôsobil koordinovane vďaka RISC centru, ktoré riadilo pomoc mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. V centre mohli obyvatelia, ktorých povodeň zasiahla, nahlásiť svoje materiálne potreby alebo si na odstraňovanie následkov povodne vyžiadať pomoc dobrovoľníkov. „V centre sme okrem iného pre ľudí pripravili aj informačné materiály s radami ako napríklad dezinfikovať zaplavené príbytky alebo ako používať vysúšače. Tieto rady sú dostupné aj na našej internetovej stránke www.charita.sk,“ dodal Jozef Kákoš.

Charita bude v pomoci pokračovať aj v najbližších dňoch. „Miestnym sme pripravení pomôcť zapožičaním vysúšačov, ktoré sú už pripravené v Bratislave. Do Devína ich doručíme už v nedeľu,“ povedal Radovan Gumulák.

SKCH tento rok už pomáhala rodinám, ktoré zasiahli lokálne povodne v Teranoch a Dudinciach v krupinskom okrese. V roku 2010, kedy Slovensko postihli povodne veľkého rozsahu, Charita rozdala postihnutým domácnostiam 4200 litrov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nábytok, náradie a požičala vysúšače niekoľkým stovkám domácností. „Vyše 600 domácnostiam sme vtedy poskytli aj finančnú pomoc z verejnej zbierky,“ uviedol Radovan Gumulák.

Text: Lukáš Melicher

Foto: Michal Fulier