SKCH pomôže 11 zaplaveným obciam v Prešovskom a Košickom kraji | Slovenská katolícka charita


SKCH pomôže 11 zaplaveným obciam v Prešovskom a Košickom kraji

pridal: charita | dátum: 21. mája 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 21. mája 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) pomôže v spolupráci s Diecéznou charitou Rožňava, Arcidiecéznou charitou Košice a Spišskou katolíckou charitou pri odstraňovaní následkov povodní v 11 slovenských obciach v Košickom a Prešovskom kraji.

„Obyvateľom obcí, ktoré zasiahli povodne zapožičiame desiatky elektrických a naftových vysúšačov. Domácnostiam pomocnú ruku podáme aj bezplatnou distribúciou náradia a viac ako 7 000 litrami čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré nám darovala spoločnosť Unilever,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Humanitárni pracovníci SKCH v priebehu stredy a štvrtka (21. – 22. mája) distribuujú materiálnu pomoc priamo v obciach Čučma, Ľutina, Olejníkov, Pečovská Nová Ves a v meste Gelnica. Zvyšnú časť humanitárnej pomoci odovzdajú pracovníkom Diecéznej charity Rožňava, Arcidiecéznej charity Košice a Spišskej katolíckej charity, ktorí poznajú situáciu na ich území. Tí následne pomôže obyvateľom Harichoviec, Kežmarku, Ľubice, Švedlára, Malej Idy a Kysaku.

„Našu pomoc sa snažíme distribuovať v čo najkratšom čase, aby domácnosti mohli hneď po opadnutí vody začať s čistením svojich príbytkov, dezinfekciou studní a vysušovaním. V prípade, že našu pomoc potrebujú aj ďalšie obce, môžu kontaktovať SKCH aj diecézne a arcidiecézne charity,“ uviedla humanitárna pracovníčka SKCH Mariana Ištoňová. Dodala, že užitočné rady, ako po povodiach postupovať, môžu dotknuté domácnosti nájsť na internetovej stránke www.charita.sk.

SKCH pomáha pri povodniach doma aj v zahraničí pravidelne. V roku 2013 podala pomocnú ruku obciam v okrese Levice a v Devíne. Stovkám domácností pomohla po ničivých povodniach v roku 2010. V súčasnosti okrem pomoci na Slovensku vyhlásila verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Srbska a Bosny a Hercegoviny a na odstraňovanie následkov povodní v týchto krajinách vyčlenila 5000 eur. Finančne podporiť zbierku je možné ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 4008058424/7500, variabilný symbol je 213 alebo priamo na stránke www.charita.sk. Od dnes môže navyše verejnosť podporiť zbierku aj formou darcovskej SMS v hodnote 2 eurá a to zaslaním sms v tvare: DMS (medzera) POVODNE na číslo 877, SKCH z nej dostane 96 percent.