SKCH: Pomôžte s nami chudobným rodinám na Ukrajine | Slovenská katolícka charita


SKCH: Pomôžte s nami chudobným rodinám na Ukrajine

pridal: wp-dev | dátum: 29. októbra 2012 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 29. október 2012 – Hoci Ukrajina prešla po osamostatnení sa od Sovietskeho zväzu v roku 1991 už dlhú cestu, mnohí jej obyvatelia musia stále čeliť všadeprítomnej korupcii, alkoholizmu či vysokej nezamestnanosti.

„Problémom sú aj zväčšujúce sa disproporcie medzi chudobnými a bohatými, rozpad sociálnych vzťahov a stále nefungujúci systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Veľmi ohrozenou skupinou, ktorá žije na pokraji chudoby sú najmä dôchodcovia, keďže priemerná výška dôchodku na Ukrajine je len 100 eur,“ opisuje situáciu na Ukrajine generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák.

SKCH sa preto v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou a Arcidiecéznou charitou Olomouc rozhodla pomôcť vďaka unikátnemu projektu, ktorý zabezpečí živobytie obyvateľom ohrozeným chudobou v mestečku Kolomyja v Ivanofrankivskej oblasti.

„Projekt je zameraný na výrobu medu a chov včiel. Bude fungovať popri existujúcej ovčej farme, ktorá vznikla pred pár rokmi ako sociálny projekt na pomoc miestnym chudobným ľuďom. Projekt farmy je tiež mimoriadne prospešný aj pre deti s telesným a mentálnym postihnutím, ktoré ovčiu farmu využívajú na liečebné a rehabilitačné účely,“ vysvetľuje Gumulák.

Farma sa nedávno rozrástla a už čoskoro začne produkovať mäso, bryndzu a vlnu. Predajom týchto surovín spolu s výrobou medu sa získajú ďalšie prostriedky na sociálne projekty a pomoc miestnym ľuďom v núdzi. Z príspevkov darcov sa tiež podarilo zakúpiť lis na ovocie, vďaka ktorému miestni vyrábajú z jabĺk ovocné šťavy a ponúkajú ich na predaj v okolitých jedálňach.

„Kraj, v ktorom pôsobíme a kde sa nachádza naša partnerská organizácia Caritas Kolomyja, je také ukrajinské Valašsko. Ľudia sú tu veľmi chudobní a nezamestnanosť extrémne vysoká. Ľudia sa snažia dopestovať a dochovať si potravu doma. A keďže nefunguje sociálny a zdravotnícky systém ako u vás, ľudia sú odkázaní sami na seba. Výroba a predaj medu pomôže zabezpečiť živobytie pre miestne rodiny v núdzi,“ hovorí koordinátor projektu kňaz Rostislav Strojvus.

Celý projekt na výrobu medu a chovu včiel bude stáť 7 187 Eur. Polovicu z toho zaplatí Slovenská katolícka charita a Spišská katolícka charita. Zvyšnou časťou sa bude podieľať Arcidiecézna charita Olomouc. Štyridsať nových drevených úľov vyrobia miestni ukrajinskí stolári, bude tiež potrebné dokúpiť všetko potrebné náradie a samozrejme včelie rodiny. „Aj Váš malý príspevok pre tento projekt môže priniesť veľkú zmenu pre rodiny v núdzi na Ukrajine,“ uzatvára Gumulák.

Pomôcť môžete príspevkom v ľubovoľnej výške na účet v ČSOB, č. účtu: 683221653/7500, variabilný symbol 186

Autor: Lukáš Melicher

Foto: archív SKCH