SKCH: Pre budúcnosť kňazského povolania v Ugande je najťažšou úlohou udržať seminaristov v školách | Slovenská katolícka charita


SKCH: Pre budúcnosť kňazského povolania v Ugande je najťažšou úlohou udržať seminaristov v školách

pridal: wp-dev | dátum: 25. mája 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 25. máj 2016 – Pre budúcnosť kňazského povolania v Ugande je najťažšou úlohou udržať seminaristov v miestnych školách,” uviedol biskup diecézy Arua v Ugande, Sabino Ocan Odoki, ktorý v piatok 20.mája 2016 navštívil Bratislavu pri príležitosti svojej zahraničnej cesty do Rakúska.

V diecéze Arua v súčasnosti študuje 65 seminaristov. Počas svojej návštevy biskup upozornil na chýbajúce finančné zdroje, ktoré by mohli podporiť miestnych chlapcov v štúdiu teológie. Ich vlastné rodiny nie sú schopné platiť vzdelanie svojich detí. Cirkev sa preto každoročne snaží hľadať finančné zdroje, aby tým posilnila štúdium kňazského povolania a cirkevnú komunitu v diecéze Arua.

Pri príležitosti Dňa Afriky, ktorý si verejnosť tento rok pripomína 25. mája, preto Slovenská katolícka charita („SKCH“) upozorňuje na nedostatočnú podporu kňazského povolania na africkom kontinente. Deň Afriky bol ustanovený Organizáciou za zjednotenie Afriky v roku 1963. Jeho cieľom je zväčšiť povedomie spoločnosti o globálnych problémoch na čiernom kontinente, prispieť k vylepšeniu medziľudských vzťahov a podporiť snahu o ekonomický rozvoj tejto oblasti.

SKCH pomáha ľuďom a deťom na pokraji chudoby v Afrike prostredníctvom svojich projektov. Už niekoľko rokov pripravuje celoslovenskú kampaň s názvom Pôstna krabička pre Afriku, ktorá podáva pomocnú ruku chorým deťom s vírusom HIV vo svojom Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande vďaka zabezpečeniu adekvátnej zdravotnej starostlivosti a liekov. Projekt Pôstnej krabičky pre Afriku umožnil charite nadviazať spoluprácu aj so sestrami Pallotínkami v Rwande. „Medzi nové krajiny subsaharskej Afriky, ktoré chceme v rámci Pôstnej krabičky tento rok podporiť patria Južný Sudán a Keňa. V Južnom Sudáne sa ide o podporu projektov zameraných na zlepšenie vzdelávania v diecéze Yei. Pomoc bude smerovať do cirkevných škôl a škôlok, ktorým chýba základné vybavenie. V rámci pomoci v Keni chceme podporiť projekt realizovaný v spolupráci so švajčiarskou charitou, ktorého cieľom je zlepšenie hygienických podmienok na školách,”uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Projekty SKCH v Afrike je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095, VS: 221 alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.