SKCH prednášala na školách | Slovenská katolícka charita


SKCH prednášala na školách

pridal: wp-dev | dátum: 2. júna 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita si dáva za cieľ robiť spoločenskú osvetu o potrebách ľudí v núdzi na Slovensku i v zahraničí. Práve preto navštevujeme mnohé základné, stredné i vysoké školy na Slovensku a informujeme žiakov a študentov o aktivitách a jednotlivých projektoch SKCH. Považujeme za dôležité hovoriť o problematike chudoby, sociálneho vylúčenia i ďalších formách pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ako povzbudenie do našej ďalšej práce vnímame záujem mladých dozvedieť sa viac o týchto témach a veríme, že aj týmto spôsobom napĺňame našu myšlienku Byť blízko pri človeku.