SKCH: Problémy migrácie slovenských opatrovateľov do zahraničia | Slovenská katolícka charita


SKCH: Problémy migrácie slovenských opatrovateľov do zahraničia

pridal: wp-dev | dátum: 22. mája 2015 | kategória: Aktuality

Foto: SKCH

BRATISLAVA, 22. máj 2015 – Od roku 2005 klesol počet opatrovateľských pracovníkov na Slovensku takmer o polovicu z dôvodu, že mestá a obce nemali po prenesení kompetencií dostatok finančných zdrojov na zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov. V Rakúsku je dnes oficiálne registrovaných viac ako 25 tisíc opatrovateľov zo Slovenska. Mnoho Slovákov, ktorí poskytujú opatrovateľské služby pracuje v krajine aj bez oficiálnej registrácie preto je celkové číslo ešte podstatne vyššie.

Mierne zlepšenie v tejto oblasti nastalo minulý rok, keď ministerstvo práce podporilo zamestnávanie opatrovateľov z euro fondov. „Aj napriek tejto snahe na Slovensku nie sú opatrovateľské služby dostatočné a nedokážu pokryť aktuálny dopyt,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák. Pre porovnanie s Rakúskom sa o seniorov na Slovensku stará menej ako sedem tisíc oficiálne evidovaných opatrovateľských pracovníkov.

Začiatkom mája diskutovali zástupcovia národných charít z niekoľkých štátov o problematike zvýšeného odlivu opatrovateliek do zahraničia. Konferenciu na tému nelegálnej práce v zahraničí pripravila Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) a zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Rakúska, Poľska, Rumunska, Nemecka, Švajčiarska a Ukrajiny. V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú prípady, keď opatrovateľky nedostávajú primeranú odmenu za svoju prácu a sú nútené vykonávať činnosti, ktoré sú nad rámec ich povinností. V niektorých prípadoch musia bývať v nedôstojných podmienok. Ako povedal na margo súčasnej problematiky slovenských opatrovateľov pracujúcich v zahraničí generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák: „Agentúry, ktoré sprostredkujú prácu v zahraničí sa musia začať správať zodpovednejšie. Nemožno sa na všetko pozerať cez optiku peňazí. S migrujúcimi opatrovateľkami často krát zaobchádzajú neľudsky ako s tovarom, ktorý môžeme po použití zahodiť.“
Účastníci workshopu diskutovali o spôsobe migrácie opatrovateliek, ktorý by odstránil súčasné problémy ich presunu za prácou do zahraničia a zároveň by bol prínosom pre hosťovský i domáci štát. Zúčastnení sa zhodli sa na tom, že je nutné vypracovať spoločné štandardy kvality práce a presadzovať ich v jednotlivých krajinách a aj na úrovni Európskej únie. Týmto spôsobnom sa legislatívne ošetrí najmä migrácia opatrovateliek z východnej Európy. Napríklad Rakúsko vytvorilo legislatívny rámec pre migrujúce opatrovateľky už pred siedmimi rokmi.

SKCH úzko spolupracuje s Caritas Viedeň, ktorá zabezpečuje vzdelávanie slovenských opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku. Slovenská charita pripravila pre tento účel kurzy vzdelávania v rámci projektu Train to Care. Prvý dvojdňový kurz na tému „Starostlivosť v poslednej fáze života“ odštartoval 21.mája 2015 v priestoroch charitatívnej organizácie na Kapitulskej ulici v Bratislave. Školenie pre 14 opatrovateliek viedla vedúca sestra nemocnice Zelený sen v Banskej Bystrici. SKCH pripravila v rámci projektu Train to Care pripravila päť vzdelávacích modulov v Bratislave a Dolnom Smokovci, ktoré sú vedené renomovanými odborníkmi zo Slovenska a Rakúska. Budúci týždeň projekt pokračuje seminárom s názvom „Prevencia konfliktov a ich riešenie a zaobchádzanie so záťažou v opatrovaní“. Záujemcovia, ktorí spĺňajú kritéria účasti na kurze sa môžu prihlásiť. Informácie o odborných školeniach a prihláškach sú dostupné na stránke www.traintocare.eu a na stránke www.charita.sk.

Emília, 57 r. z Hliníka nad Hronom pracuje v Rakúsku päť rokov. Ocenila možnosť zúčastniť sa na odborných seminárov. Spolu s ostatnými si vymenili skúsenosti a rady. Emília dostala na seminári možnosť dozvedieť sa nové informácie o starostlivosti v poslednom štádiu života. „Aj keď mám opatrovateľský kurz, dozvedám sa tu množstvo nových informácií. Staroba je súčasťou každého z nás. Nikto sa jej nevyhne, preto oceňujem, že Slovenská katolícka charita nám umožnila zúčastniť sa takýchto odborných školení,“ uviedla Emília.
Vzdelávacie kurzy pre opatrovateľov vznikli vďaka slovensko – rakúskej spolupráci a s podporou Rakúskej sociálnej poisťovne a hospodárskych komôr v Rakúsku. Ich cieľom je podpora zdravia, prevencia a rozšírenie kompetencie opatrovateľov pracujúcich v 24-hodinovej starostlivosti.