SKCH: Projekt Rafael III. zmierňuje zložitú situáciu utečencov | Slovenská katolícka charita


SKCH: Projekt Rafael III. zmierňuje zložitú situáciu utečencov

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2016 | kategória: Aktuality

Foto: Anton Frič

BRATISLAVA, 20. jún 2016 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) pomáha pri integrácii utečencov z krajín celého sveta v rámci svojho projektu Rafael III., ktorý nadväzuje na predchádzajúce úspešné projekty Rafael a Bakhita. Prostredníctvom práce a aktivít pripravených zamestnancami projektu SKCH podáva pomocnú ruku jednotlivcom a rodinám, ktoré kvôli prenasledovaniu alebo vojne boli nútené opustiť svoje krajiny.

Svetový deň utečencov (World Refugee Day), ktorý si každoročne pripomíname 20. júna, vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2000. Hlavným poslaním tohto dňa je upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí museli nedobrovoľne odísť zo svojej krajiny a poukázať na problémy ako pašeráctvo, odlúčenie od rodiny, nehostinné a neľudské podmienky, s ktorými sa utečenci stretávajú. Uvedené životné okolnosti a situácie, s ktorými sa musia utečenci vyrovnať, podčiarkuje aj štatistika OSN, podľa ktorej do roku 2014 prišlo najmenej 10 000 ľudí o život, v snahe dosiahnuť bezpečné útočisko v Európe.

Je veľmi alarmujúce, že aj po dosiahnutí statusu medzinárodnej ochrany, sú tieto osoby vystavované nenávistným prejavom a odmietaniu zo strany spoločnosti. Xenofóbia sa v mnohých prípadoch šíri prostredníctvom sociálnych sietí a v čoraz väčšej miere medzi mladými ľudmi. „Vyzývame v tento deň všetkých kompetentných tak na školách, ako aj predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci štátu, aby zabránili akejkoľvek diskriminácii, ako aj najmenším prejavom intolerancie a nenávisti voči ľudom, ktorí niečo podobné zažili vo svojej vlasti,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Je dôležité v tejto situácii hľadať riešenia, ktoré budu v prospech človeka, ktoré nebudú chrániť jednu skupinu ľudí na úkor tej druhej. Caritas Europa so sílom v Bruseli v tejto súvislosti uvádza hneď niekoľko návrhov, ktoré by pomohli situáciu utečencov v Európe efektívne riešiť:
– účinne pomáhať pri záchrane ľudských životov na mori;
– otvoriť bezpečnejšie a legálnejšie spôsoby vstupu do EÚ, napríklad zavedením a prístupných humanitárnych víz;
– uľahčiť zlúčenie rodín utečencov a ich jednotlivých členov, a tým podporiť ich integráciu v hostiteľskej krajine;
– zastaviť a zvrátiť externalizáciu politík EÚ v oblasti migrácie.

„Skúsenosť s našimi klientmi v projekte Rafael III. nám jednoznačne poukazuje na obrovské utrpenie, ktorým si títo ľudia prešli, a ktoré by sa v ich živote už nemalo opakovať,“ dodáva Radovan Gumulák.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.