SKCH: Rok 2014 bol pre migrantov a utečencov jedným z najťažších, pomáhala im aj Charita | Slovenská katolícka charita


SKCH: Rok 2014 bol pre migrantov a utečencov jedným z najťažších, pomáhala im aj Charita

pridal: wp-dev | dátum: 18. decembra 2014 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

BRATISLAVA. 18. decembra 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci projektu Rafael, ktorý pomáha utečencom z tretích krajín, poskytla od apríla 2014 už viac ako 500 krát sociálne, právne alebo psychologické poradenstvo. Na hodinách výučby slovenského jazyka, ktoré sú pre migrantov organizované, sa bezplatne zúčastňuje takmer 50 ľudí zo Sýrie, Afganistanu, Iraku či Somálska.

Od roku 2010 si celý svet na základe iniciatívy Organizácie spojených národov pripomína 18. december ako medzinárodný deň migrantov. Počet migrantov už niekoľko rokov kontinuálne narastá a blíži sa k hranici 300 miliónov osôb. Rok 2014 získa neblahé prvenstvo aj v počte ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli začínajúcim alebo prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Vojna v Sýrii, Iraku, Afganistane, Sudáne či africkom rohu prinútila k úteku už viac ako 50 miliónov ľudí. Veľkú časť z utečencov tvoria deti a mladiství.

Odkiaľ prichádzajú utečenci na Slovensko vysvetľuje projektový manažér SKCH Jozef Kákoš: „V končiacom roku 2014 boli vojnou postihnuté krajiny najmä Sýria a Irak. Pretrvávajúci konflikt v Sýrii vyhnal z domovov už takmer 2,5 milióna Sýrčanov. Väčšina z nich utiekla do okolitých krajín ako Libanon, Turecko a Jordánsko. Niektorí prišli hľadať útočisko aj na Slovensko. Okrem nich žiadajú o azyl najmä obyvatelia Iraku, Afganistanu alebo Somálska. Po prvotnom pobyte v tábore utečenci získavajú povolenie na pobyt na území Slovenska a začína sa ich proces integrácie.“

Práve tu im podáva pomocnú ruku SKCH s integračným projektom Rafael. V rámci projektu Charita poskytuje utečencom, ktorí žijú na území Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, pomoc so všetkými základnými potrebami. Charita prevádzkuje kanceláriu v Bratislave, kde poskytuje sociálne a špecializované poradenstvo, právnu a psychologickú pomoc, pomáha pri hľadaní ubytovania a práce utečencom z tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie. V neposlednom rade prebieha v priestoroch Charity výučba slovenského jazyka, ktorého zvládnutie je pre úspešnú integráciu nevyhnutné. Okrem toho poskytuje Charita materiálnu aj potravinovú pomoc pre utečencov a organizuje voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých.

„V rámci projektu Rafael pracujeme s približne 120 klientmi z tretích krajín a od začiatku projektu sme poskytli viac ako 500 krát sociálne, právne alebo psychologické poradenstvo. Na hodinách výučby slovenského jazyka sa zúčastňuje takmer 50 klientov, ktorých bezplatne vyučuje päť učiteľov. Viac ako polovica našich klientov pochádza z Afganistanu, ďalej zo Somálska, Iraku a Sýrie. Počet klientov z jednotlivých krajín je často ovplyvnený bezpečnostnou situáciou v ich krajine pôvodu,“ objasnil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Cieľom projektu Rafael je napomôcť utečencom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, zvládnuť najnáročnejšie obdobie privykania si na novú krajinu s inou kultúrou a úspešne ich začleniť do slovenskej spoločnosti ako jej plnohodnotných členov. Túto pomoc Charita poskytuje bez ohľadu na národnosť alebo náboženstvo núdznych.

Projekt Rafael začal v apríli 2014 a bude pokračovať do marca 2015 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Okrem projektu Rafael pomáha SKCH maloletým utečencom bez sprievodu v rámci projektu Bakhita, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Pri implementácii oboch projektov SKCH spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.