SKCH: S prázdnou taškou sa do školy nechodí | Slovenská katolícka charita


SKCH: S prázdnou taškou sa do školy nechodí

pridal: wp-dev | dátum: 18. septembra 2017 | kategória: Aktuality

Od júna do začiatku septembra prebiehal na celom území Slovenska 8. ročník Zbierky školských pomôcok, ktorý zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH). Za pomoci siete diecéznych a arcidiecéznych charít vzniklo viac ako 40 zberných miest. Darcovia mohli takouto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

Začiatok školského roka je pre rodiny náročný. Vyžaduje nemalé množstvo energie, ale aj finančných prostriedkov. SKCH preto aj tento rok zorganizovala zbierku, ktorej cieľom je pomôcť sociálne slabším rodinám a deťom z charitných detských domovov pripraviť sa na nový školský rok.

Počas zbierky sa podarilo vyzbierať množstvo nových alebo už používaných, no stále funkčných školských pomôcok. „Jedným z pilierov pomoci núdznym Slovenskej katolíckej charity je uľahčovať prístup deťom ku vzdelaniu. Máme rozbehnuté rôzne projekty doma a v zahraničí, ktoré práve túto tému riešia. Zbierka školských pomôcok má špecifický rozmer v tom, že prostredníctvom rodičov sa samotné deti delia so svojimi vecami s rovesníkmi, ktorí pomoc potrebujú. Veľmi nás teší, že sa stále nájde veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať,“ povedala Sylvia Hamadejová, manažérka pre komunikáciu a PR.

Už začiatkom zbierky sme vďaka spolupráci s projektom Godzone prevzali prvý väčší dar. Účastníci Godzone konferencie 2017 v Banskej Bystrici po výzve organizátorov priniesli veľké množstvo pier, zošitov, pravítok a ďalších potrieb. Do zbierky sa zapojili aj majitelia papiernictva KSM z Nitry, ktorí ponúkli svoju predajňu ako zberné miesto.

Vyzbierané pomôcky prekonali svojím množstvom predošlé ročníky. Spoločne sa vyzbieralo viac ako 13 000 kusov školských pomôcok. Okrem tradičných školských pomôcok sa medzi darovanými pomôckami tento rok našli aj školské prezuvky a desiatové boxy.

Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili zošity, ktorých bolo 3552 ks, následne perá 2460 ks a ceruzky 2389 ks. Z novej školskej tašky sa vďaka štedrosti darcov môže tešiť viac ako 500 detí.

Odovzdané pomôcky boli distribuované do konkrétnych rodín, detských domovov ako aj krízových centier v blízkosti zberných miest. Výber adresátov pomoci bol ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch sa jednalo o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny či rodiny s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Snahou SKCH bolo uspokojiť aj rodiny, ktoré oslovili SKCH individuálne či už mailom alebo telefonicky.

„Školské pomôcky tento rok poputovali aj do rodiny, ktorá má 4 detí. Dve z nich sú ťažko postihnuté a potrebujú neustálu starostlivosť. Tejto úlohy sa ujala mama. Okrem opatrovateľského príspevku, ktorý je veľmi nízky, bol jediným príjmom do rodiny plat otca. Ten však utrpel pracovné zranenie a momentálne je dlhodobo nezamestnaný. Rodina je tak odkázaná na pomoc iných. Sme radi, že aj vďaka Zbierke školských pomôcok, sme mohli pomôcť tejto rodine a mnohým ďalším, ktorí potrebujú podať pomocnú roku.“ hovorí Karol Vlasák, koordinátor Zbierky školských pomôcok v Bratislavskej arcidiecéznej charite.

„Počas zbierky sa opäť ukázalo, že ľudia na Slovensku majú otvorené srdcia. Darcovia prispievali naozaj štedro, a preto im patrí naše poďakovanie. Sme radi, že vďaka ich darom môžeme pomôcť deťom, ktorých rodičia nemajú dostatok financií potrebných na štúdium. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť vzdelanie, ktoré je v dnešnej dobe také dôležité,“ uviedol Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

Od júna do začiatku septembra prebiehal na celom území Slovenska 8. ročník Zbierky školských pomôcok, ktorý zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH). Za pomoci siete diecéznych a arcidiecéznych charít vzniklo viac ako 40 zberných miest. Darcovia mohli takouto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

Začiatok školského roka je pre rodiny náročný. Vyžaduje nemalé množstvo energie, ale aj finančných prostriedkov. SKCH preto aj tento rok zorganizovala zbierku, ktorej cieľom je pomôcť sociálne slabším rodinám a deťom z charitných detských domovov pripraviť sa na nový školský rok.

Počas zbierky sa podarilo vyzbierať množstvo nových alebo už používaných, no stále funkčných školských pomôcok. Jedným z pilierov pomoci núdznym Slovenskej katolíckej charity je uľahčovať prístup deťom ku vzdelaniu. Máme rozbehnuté rôzne projekty doma a v zahraničí, ktoré práve túto tému riešia. Zbierka školských pomôcok má špecifický rozmer v tom, že prostredníctvom rodičov sa samotné deti delia so svojimi vecami s rovesníkmi, ktorí pomoc potrebujú. Veľmi nás teší, že sa stále nájde veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať. povedala Sylvia Hamadejová, manažérka pre komunikáciu a PR.

Už začiatkom zbierky sme vďaka spolupráci s projektom Godzone prevzali prvý väčší dar. Účastníci Godzone konferencie 2017 v Banskej Bystrici, po výzve organizátorov priniesli veľké množstvo pier, zošitov, pravítok a ďalších potrieb. Do zbierky sa zapojili aj majitelia papiernictva KSM z Nitry, ktorí ponúkli svoju predajňu ako zberné miesto.

Vyzbierané pomôcky prekonali svojím množstvom predošlé ročníky. Spoločne sa vyzbieralo viac ako 13 000 kusov školských pomôcok. Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili zošity, ktorých bolo 3552 ks, následne perá 2460 ks a ceruzky 2389 ks. Z novej školskej tašky sa vďaka štedrosti darcov môže tešiť viac ako 500 detí. Okrem tradičných školských pomôcok sa medzi darovanými pomôckami tento rok našli aj školské prezuvky a desiatové boxy.

Odovzdané pomôcky boli distribuované do konkrétnych rodín, detských domovov, ako aj krízových centier v blízkosti zberných miest. Výber adresátov pomoci bol ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch sa jednalo o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Snahou SKCH bolo uspokojiť aj rodiny, ktoré oslovili SKCH individuálne, či už mailom alebo telefonicky.

Školské pomôcky tento rok poputovali aj do rodiny, ktorá má 4 detí. Dve z nich sú ťažko postihnuté a potrebujú neustálu starostlivosť. Tejto úlohy sa ujala mama. Okrem opatrovateľského príspevku, ktorý je veľmi nízky, bol jediným príjmom do rodiny plat otca. Ten však utrpel pracovné zranenie a momentálne je dlhodobo nezamestnaný. Rodina je tak odkázaná na pomoc iných. Sme radi, že aj vďaka Zbierke školských pomôcok, sme mohli pomôcť tejto rodine a mnohým ďalším, ktorí potrebujú podať pomocnú roku.“ hovorí Karol Vlasák, koordinátor Zbierky školských pomôcok v Bratislavskej arcidiecéznej charite.

Počas zbierky sa opäť ukázalo, že ľudia na Slovensku majú otvorené srdcia. Darcovia prispievali naozaj štedro, a preto im patrí naše poďakovanie. Sme radi, že vďaka ich darom môžeme pomôcť deťom, ktorých rodičia nemajú dostatok financií potrebných na štúdium. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť vzdelanie, ktoré je v dnešnej dobe také dôležité.“ uviedol Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.