SKCH: Slovenskí odborníci učia Ukrajincov lepšie zvládať traumatické situácie | Slovenská katolícka charita


SKCH: Slovenskí odborníci učia Ukrajincov lepšie zvládať traumatické situácie

pridal: wp-dev | dátum: 6. mája 2014 | kategória: Aktuality

foto: Jozef Kákoš

BRATISLAVA. 6. mája 2014 – V nedeľu odleteli do Kyjeva štyria slovenskí odborníci, ktorí budú v dňoch 5. až 11. mája viesť psychosociálne školenia. Špecializovaný tím, ktorý vyslala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s organizáciou Modrý anjel a Charita Česká republika, vedie Karin Brániková, psychoterapeutka a odborná garantka Modrého anjela.

Počas protestov v Kyjeve bolo 20. februára zastrelených takmer 100 demonštrantov a stovky ďalších ľudí bolo zranených. Rodiny a príbuzní sa často nevedeli vnútorne vyrovnať so stratou svojich rodinných príslušníkov. „Protesty nezanechali iba viditeľné zranenia. Mnohí pozostalí po mŕtvych, zranení, ale aj účastníci protestov si odniesli traumatické zážitky a momentálne trpia postraumatickou stresovou poruchou,“ opísal situáciu humanitárny pracovník SKCH Jozef Kákoš.

Z tohto dôvodu sa SKCH rozhodla pomôcť ľuďom na Ukrajine aj v tejto oblasti. Miestni psychológovia a ľudia z pomáhajúcich profesií (lekári, zdravotné sestry, učitelia, sociálni pracovníci, kňazi) nemajú dostatočné skúsenosti s riešením psychických problémov, ktoré vznikli ako dôsledok traumatických udalostí. Preto SKCH nadviazala spoluprácu s organizáciou Modrý anjel, ktorá sa na Slovensku špecializuje na krízovú intervenciu a riešenie traumatických udalostí v akútnej fáze po incidente, a vyslala na Ukrajinu štvoricu školiteľov.

Tento projekt je možné uskutočniť aj vďaka pomoci Charity Česká republika, ktorá školenia financuje. Na školeniach sa účastníci oboznámia so základmi psychosociálnej podpory pre pomáhajúce profesie po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. Školenia budú prebiehať v Kyjeve a Ľvove, pričom v oboch mestách je prihlásených 40 až 60 psychológov a ľudí z pomáhajúcich profesií. Po vyškolení budú následne pomáhať obetiam, ktoré zažili počas protestov na Majdane traumatizujúce udalosti alebo ich blízki či známi na Majdane zomreli.

„Udalosti na Ukrajine nás hlboko zasiahli a snažili sme sa poskytnúť všetky možné formy pomoci. Veríme, že aj vďaka školeniam dokážeme zmierňovať obrovské utrpenie, ktoré v krajine nastalo,“ konštatoval generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

SKCH ešte vo februári finančne podporila tri rodiny, ktoré počas protestov v Kyjeve prišli o príbuzných. Zároveň ponúkla dobrovoľníkom, ktorí sa už do októbra 2013 starajú o protestujúcich v Kyjeve, možnosť rekondičných pobytov vo Vysokých Tatrách. Okrem toho Charita spustila študijný fond v rámci projektu Adopcia na diaľku®, prostredníctvom ktorého môžu darcovia zo Slovenska pravidelne podporovať vzdelávanie detí v detskom domove v ukrajinskej dedinke Bortnyky. Už v minulosti SKCH podporila vďaka partnerom z Charity Kolomyjsko-Černiveckej diecézy viaceré projekty a s touto charitou spolupracuje naďalej.

Pomocou projektu Adopcia na diaľku® je od začiatku tohto roka možné prispievať aj na deti v Ukrajine. SKCH tam spolupracuje so sestričkami Kongregácie milosrdných sestier sv.Vincenta – Satmárok a hľadá adoptívnych rodičov, ako aj finančnú podporu pre nové projekty. Viac informácií nájdete na stránke www.adopcianadialku.sk.

SKCH na pomoc obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku politickej krízy a následných nepokojov dostali do stavu núdze alebo boli zranení, vyhlásila verejnú zbierku. Podporiť ju, a tým prejaviť solidaritu s ľuďmi na Ukrajine, je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 209.