SKCH: Sociálna spravodlivosť je základným princípom pri riešení chudoby | Slovenská katolícka charita


SKCH: Sociálna spravodlivosť je základným princípom pri riešení chudoby

pridal: wp-dev | dátum: 20. februára 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 20. februára 2014 – Najnovšie štatistiky ukazujú, že v roku 2012 čelilo v Európskej únii riziku krajnej chudoby a sociálneho vylúčenia 124,5 milióna ľudí. Hoci sa Európska komisia a členské štáty EÚ vrátane Slovenska zaviazali podniknúť seriózne kroky na výrazné zníženie týchto čísel, realita je taká, že stále viac a viac ľudí na Slovensku, ale aj v celej EÚ, zakúša chudobu a sociálne vylúčenie. Zmluva o Európskej únii pritom jasne upravuje záväzok Únie podporovať sociálnu spravodlivosť.

„Toto je úloha, ktorú má plniť aj Slovensko. Inšpirovaní hlasmi ľudí, ktorí dennodenne zažívajú chudobu a sociálne vylúčenie preto vyzývame členov vlády, poslancov Národnej rady SR, ale aj predstaviteľov miest a obcí, aby kládli väčší dôraz na skutočnú sociálnu spravodlivosť. Mali by pristúpiť k riešeniu detskej a rodinnej chudoby a sociálneho vylúčenia ako k problému vysokej priority a ukázať by sa to malo aj ich rozhodnutiach v reálnom živote,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. O zlej sociálnej situácii a zadlženosti na Slovensku svedčí aj to, že Sociálna poisťovňa eviduje vyše 20 tisíc dôchodcov s exekúciou. Za väčšinou z týchto prípadov sú práve nebankové subjekty.

Cieľom tohto vyhlásenia je odkázať vláde, že musia prijať stratégiu a zákony, ktoré rešpektujú vzájomnú prepojenosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja trvalo udržateľným spôsobom, a tak pracovať na odstraňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia. „Bez ekonomického rastu neexistujú dostatočné zdroje pre sociálny rozvoj a bez investície do systému sociálnej ochrany, sociálneho začlenenia a sociálnych služieb neexistuje dlhodobý a stabilný ekonomický rozvoj,“ pripomína Radovan Gumulák. Dodal, že zákonodarcovia by nemali zabúdať na dôstojnosť každého človeka a snaha o dosiahnutie spoločného dobra by mala formovať všetky politiky v našej spoločnosti. Charita chce ďalej upozorniť, že aj blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu by mali pokrývať túto problematiku, keďže výsledky volieb budú mať kľúčový význam na budúcnosť sociálnej Európy.