SKCH: Spoločná púť charít privítala tento rok 750 pútnikov z celého Slovenska | Slovenská katolícka charita


SKCH: Spoločná púť charít privítala tento rok 750 pútnikov z celého Slovenska

pridal: wp-dev | dátum: 7. októbra 2015 | kategória: Aktuality

Foto: Roman Pavlík

Každoročná Púť Slovenskej katolíckej charity privítala v Ľutine 750 pútnikov z celého Slovenska. Zamestnanci, dobrovoľníci, klienti a podporovatelia Slovenskej katolíckej charity („SKCH“) sa zišli v piatok, 2. októbra 2015 v najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku. Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa tak stala na niekoľko hodín srdcom charity na Slovensku.

Národná púť charít sa začala v piatok modlitbou svätého ruženca aj s možnosťou svätej spovede. Slávnostnú svätú omšu v Bazilike v Ľutine so začiatkom o 10.00 hodine celebroval pomocný biskup prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach a spišský diecézny biskup a zároveň prezident SKCH Štefan Sečka. Podujatie pripravila SKCH v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov.

„Sme radi, že sa naša charitná rodina môže každoročne stretávať na takýchto spoločných udalostiach. Národná púť charít nám umožňuje poďakovať za predošlý rok, vzájomne sa povzbudiť pri našej práci, ktorá je mnohokrát náročná a navzájom sa inšpirovať,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Po svätej omši bol pre návštevníkov pripravený zaujímavý program, ktorý priblížil históriu i súčasnosť významného pútnického miesta na východe Slovenska. Počas pásma „Mosty vdaky“ predstavitelia SKCH ocenili vybraných zamestnancov charít na Slovensku. Akatist požehnania rodín so záverečným požehnaním pre pútnikov sa uskutočnil na Ľutinskej hore, kde sa zjavil svätý Mikuláš.

Každoročná púť je súčasťou osláv obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989. Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, ked do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov. Po roku 1989 sa mohla Charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje takmer 1 600 zamestnancov a pomáha jej aj 1 000 dobrovoľníkov. Ročne Charita poskytne pomoc viac ako 25-tisíc ľuďom v núdzi v takmer 250 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na celom Slovensku.