SKCH spolupracuje na medzinárodnom vedeckom podujatí "Active ageing roundtable" | Slovenská katolícka charita


SKCH spolupracuje na medzinárodnom vedeckom podujatí "Active ageing roundtable"

pridal: wp-dev | dátum: 17. októbra 2012 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita Vás pozvýva na medzinárodné vedecké podujatie organizované Fakultou managementu UK v spolupráci s ED ECAV na Slovensku a SKCH, ktoré sa bude konať pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Program podujatia je rozdelený do dvoch dní. Vo štvrtok 25. októbra bude hlavná téma „Aktívni seniori ako súčasť spoločnosti“, v piatok 26. októbra sa prednášajúci zamerajú na tému „Starnutím k múdrosti a kreativite“.

Popoludní sú pre účastníkov pripravené workshopy na zaujímavé témy ako napríklad: Psychohygiena, kreativita; Rodina a spoločnosť v kontexte starostlivosti o seniora; Starnutie so špeciálnymi potrebami či Financie a aktívne starnutie v zariadeniach sociálnych služieb.

Celý program a všetky podrobnosti sú dostupné tu.