SKCH štartuje akciu "Daruj školské pomôcky" | Slovenská katolícka charita


SKCH štartuje akciu “Daruj školské pomôcky”

pridal: wp-dev | dátum: 11. augusta 2011 | kategória: Aktuality

S príchodom nového školského roka 2011/2012 organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, detských charitných domov, rómskym rodinám a deťom obetí obchodovania s ľuďmi. Zoznam centier, ktoré radi privítajú školské pomôcky, napr. peračníky, farbičky, fixky, pravítka, kružidlá, zošity, školské tašky, dosky na zošity a podobne, je dostupný aj na webovej stránke www.charita.sk. Táto akcia charity bude prebiehať od 15. augusta do 15. septembra 2011.

Zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín organizuje SKCH už druhý krát. Vďaka zbierke, ktorú naposledy organizovala, pomohli takmer 200 rodinám v núdzi. „Nakoľko začiatok školského roka je pre mnohé rodiny v dnešnej dobe často finančne náročný, charita ponúka verejnosti možnosť zapojiť sa do tejto iniciatívy, prejaviť tým solidaritu a darovať funkčné školské pomôcky deťom, ktorých rodičia nemajú prostriedky zakúpiť novú výbavu, ktorú žiaci potrebujú“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Školské potreby bude prijímať 26 charitných centier po celom Slovensku už od 15. augusta. „Do akcie chceme zapojiť aj základné školy. Žiaci tak budú mať možnosť pomôcť svojim rovesníkom, ktorých rodičia nemajú dosť peňazí na nové vybavenie pre mladých školákov“, dodal Gumulák.

Čo je možné darovať?

Predovšetkým pomôcky, ktoré používajú žiaci v školách, ako napr.: školské tašky, peračníky, perá a ceruzky, strúhadlá, farbičky a fixky, vodové či temperové farby, zošity, dosky či obaly na zošity a učebnice, atď. Jedinou podmienkou je, aby darované potreby boli funkčné a nie pokazené. Týmto chce SKCH zabezpečiť, aby spĺňali účel, na ktorý sú určené a mohli ich tak žiaci plnohodnotne používať. V prípade školských tašiek a ruksakov centrá, ktoré budú prijímať materiálne dary prosia o ich čistotu a tiež funkčnosť uzatváracích mechanizmov.

Ktoré zariadenia preberajú školské pomôcky?

Zoznam centier určených na prijímanie darovaných školských potrieb je dostupný na webovej stránke www.charita.sk alebo www.mladacharita.sk(je aj prílohou tejto TS).

Ako bude prebiehať zbierka?

Prostredníctvom stránky www.charita.sk si môžu ľudia zvoliť zariadenie najbližšie miestu ich bydliska, ktoré s radosťou príjme nimi darované školské pomôcky. Takýmto prejavom solidarity sa pomôže deťom zo sociálne slabých rodín vstúpiť do nového školského roka s riadnou výbavou, akú žiaci potrebujú. Pomôcky určené na darovanie môžu priniesť do uvedených centier v termíne od 15.8. do 15.9.2011.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom distribúcie, resp. možnosti prebratia zozbieraných školských potrieb, je potrebné obrátiť sa priamo na kontaktné osoby vo vami zvolenom zariadení, ktoré sú uvedené v zozname.

SKCH verí, že aj takýmto spôsobom bude začiatok školského roka pre deti príjemnejší a rodičom sa znížia výdavky. SKCH touto akciou nasleduje myšlienku Byť blízko pri človeku a pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Zoznam centier, ktoré prijímajú školské pomôcky na stiahnutie TU

Diecéza, arcidiecéza Názov zariadeni Adresa Kontaktná osoba Telefón E-mail prevádzka otvorená
Bratislava Sklad Solidarity Jasovská 6, 851 07 Bratislava – Petržalka p. Sarkoziová 02/ 622 500 09 skladsolidarity@charita.sk Ut, St, Pia, So 12.00 – 17.00
Rodinné centrum Klbko Lackova 4, 841 04 Bratislava – MČ Karlova Ves p. Melová 0905 147 296 klbko.centrum@gmail.com Po – Pia 9.00 – 12.00, popríp. podľa tel. dohody
Predajňa sv. Vincenta de Paul Tomášikova 8, 827 29 Bratislava – MČ Ružinov p. Vargová 0905 388 631 ruzinov@zaex.sk Po – Pia 15.00 – 19.30, od sept. aj nedeľa v čase 8.00 – 12.30
Arcidiecézna charita Trnava Centrum pomoci človeku Hlavná 43, 917 01 Trnava p. Ryšková 033/5333159, 0910/788031 zuzana.ryskova@charitatt.sk Po – Pia 9.00 – 15.00, okrem obedu od 12.00-13.00 a utorka
Diecézna charita Nitra Charitatívno-sociálne centrum Nitra Samova 4, 950 50 Nitra p. Trubíniová 0907 734 048 trubiniova@centrum.sk Po – Pia 7.30 – 16.00
Diecézna charita Žilina Charitatívno-sociálne centrum Žilina Predmestská 12, 010 01 Žilina Mgr. Gregorová 041/724 47 95 dchvincent.za@gmail.com Po-Pia 8.00-11.00 a od 13.00-15.00, v inom čase po telefonickom dohovore
Diecézna charita Rožňava Charitatívno-sociálne centrum Rožňava Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava p. Katonová 058/732 6415 dchrv.roznava@gmail.com Po – Pia 8.30 – 12.00
Charitatívno-sociálne centrum sv. Rity Dr. Herza 3, 984 01 Lučenec p. Nagyová 047/433 1034 dchrv.lucenec@gmail.com Po – Str 8.00 – 12.00
Dom Charity Gelnica Slovenská 66, 056 01 Gelnica p. Konečná 053/482 1408 dchrv.gelnica@gmail.com Po – Pia 8.00 – 15.00
Diecézna charita Banská Bystrica Dom pre núdznych Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica p. Chabrečková 048/423 0346 dpn@charitabb.sk Po-Str-Pia 8.00-11.00, a od 15.00, So-Ne po tel. dohode
Gréckokatolícka charita Prešov Sociálne centrum Svidník Pavlovičova 344/8, Svidník Bc. Paňková 054/752 4093 sc.svidnik@gkcharita-po.sk Po – Pia 9,00 – 15,00
Sociálne centrum Prešov Pod táborom 33, Prešov Bc. Kall 051/772 3752 sc.presov@gkcharita-po.sk Po-Pia 8,00 – 16,00
Spišská katolícka charita Dom charitas Sv. Františka z Assisi Zápotočná 569, 028 01 Trstená Mgr. Anna Parcová 043/5393782 anna.parcova@caritas.sk Po – Pia v 9.00 – 15.00 (odporúčame sa vopred kontaktovať)
Dom Charitas sv. Jozefa J. Wolkera 41, 052 01 Spišská p. Rošková,Mgr.Hreus 0903/616804 jozef.hreus@caritas.sk po telefonickej dohode
Špeciálna základná škola Sv. M.M. Kolbeho Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves Mgr. Petríková 053/441 4301 maria.petrikova@caritas.sk po telefonickej dohode
Arcidiecézna charita Košice Charitatívno-sociálne centrum Košice Bosáková, 040 01 Košice Mgr. Dolobáčová Jana 0911 279 583 charitnydom@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00
Charitatívno-sociálne centrum Sabinov 17. novembra 8, 083 01 Sabinov Mgr. Knapová Jana 0911 110 832 sedlakova.jana@rimkat.sk Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Charitatívno-sociálne centrum Prešov Jarkova 77/3110 Mgr. Knapová Jana 0911 110 832 sedlakova.jana@rimkat.sk Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Charitatívno-sociálne centrum Humenné Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné Mgr. Čura Stanislav 057/775 7074 stanislav.cura@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Charitatívno-sociálne centrum Rožňava Nám. baníkov 27, 048 01 Rožňava Mgr. Katonová Helena 0905655154 dchke.katonova@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Charitatívno-sociálne centrum Michalovce Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce Mgr. Charitunová Andrea 0911174094 michalovce.poradna@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Špecializovaná poradňa Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 142, 078 01 Sečovce Mgr. Kerčáková Silvia 0911174107 secovce.poradna@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Špecializovaná poradňa Košice Bočná 2, 040 01 Košice Bc. Jozef Šiba 0903982652 jozef.siba@gmail.com Po – Pia 7.30 – 16.00 (odporúčame vopred zavolať)
Krízové centrum Košická Nová Ves Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves Mgr. Firda Miroslav 055/671 4594 krizovecentrum@charita-ke.sk Po – Pia 7.30 – 16.00
RKC Lipany Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany Mgr. Urdzík Marko 051/457 2549 urdzik@centrum.sk Po – Pia 7.30 – 16.00
RKC Stropkov Mlynská 728, 091 01 Stropkov Mgr. Hubáč Daniel 054/742 3698 rkc.stropkov@centrum.sk Po – Pia 7.30 – 16.00
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice Charitatívno-sociálne centrum Košice Moyzesova 40, Košice p. Ivanková 0911 711 357 eparchialnacharitakosice@gmail.com Po – Pia 8.00 – 16.30
Charitatívno-sociálne centrum Michalovce Nám. Osloboditeľov 1, Michalovce p. Fecaková 0911 711 362 eparchialnacharitakosice@gmail.com Po – Pia 8.00 – 16.30