SKCH: Umiestniť nevyliečiteľne chorých pacientov do hospicu by nemalo byť luxusom | Slovenská katolícka charita


SKCH: Umiestniť nevyliečiteľne chorých pacientov do hospicu by nemalo byť luxusom

pridal: wp-dev | dátum: 11. februára 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 11. februára 2014 – Všetci nevyliečiteľne chorí ľudia v terminálnom štádiu života by mali mať právo na dostupnú hospicovú starostlivosť. Zdravotné poisťovne však dnes nehradia túto starostlivosť v plnej výške, a tak rozdiel musí doplácať pacient. Nie všetci pacienti si to však môžu dovoliť. Pri príležitosti Svetového dňa chorých na to upozorňuje Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá poskytuje hospicovú a paliatívnu starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých pacientov v terminálnom štádiu života v troch rezidenčných hospicoch, 11 mobilných hospicoch a prostredníctvom 22 staníc domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Mnoho ľudí si nemôže dovoliť umiestniť príbuzného v hospici, pretože na to nemajú peniaze. Aby sme mohli prijímať aj pacientov bez príjmu alebo s nízkym príjmom snažíme sa pravidelne vyzbierať financie prostredníctvom verejnej zbierky. Z týchto peňazí hradíme náklady za pacientov, ktoré odmieta zaplatiť zdravotná poisťovňa,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Naposledy SKCH zbierku organizovala od 1. novembra 2013 do 31. januára 2014 a ľudia na podporu charitných hospicov prispeli sumou 14 395 eur. Výnos zbierky bude prerozdelený medzi charitné hospice. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák však upozorňuje, že Charita vďaka štedrosti jej darcov musí zbierkami sanovať problémy, ktoré vyplývajú z neochoty zdravotných poisťovní zmeniť súčasný stav a začať prispievať viac. „Nízke platby zo zdravotných poisťovní nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu a komplexnú starostlivosť. Zomrieť dôstojne by však nemal byť luxus, a preto príspevok pacienta nechcú hospice neúmerne zvyšovať, pretože už terajšie platby veľmi zaťažujú rodiny pacientov, ktorých život sa blíži ku koncu,“ uviedol.

Hospicová starostlivosť zaručuje nevyliečiteľne chorým ľuďom, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach nezostanú sami. „V dôsledku zlého finančného ohodnotenia poisťovní však máme finančné problémy na pokrytie nákladov prevádzky nášho zariadenia. Z toho vyplývajú problémy v rámci finančného ohodnotenia zamestnancov a tiež obmedzenie prijímať nových členov do multidisciplinárneho tímu,“ povedala Ľubomíra Jagelková, hlavná sestra z hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.

SKCH pomáha nevyliečiteľne chorým ľuďom nielen doma ale aj v zahraničí. V dedinke Unna na severe africkej Ugandy v roku 2012 otvorila centrum na pomoc deťom postihnutým HIV. Ide predovšetkým o deti, ktoré sa už narodili s vírusom HIV a stratili jedného alebo obidvoch rodičov. Charita centrum postavila len vďaka podpore slovenských darcov, v súčasnosti v ňom žije 20 detí. Ďalších 100 detí SKCH podporuje prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a 53 detí navštevuje škôlku, ktorú v Ugande Charita otvorila.

Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti povinnosť zabezpečiť starostlivosť o ťažko chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.

Text: Lukáš Melicher

Foto: Archív DCH ZA