SKCH: V Afrike podporujeme nielen chudobné deti, ale aj komunitu | Slovenská katolícka charita


SKCH: V Afrike podporujeme nielen chudobné deti, ale aj komunitu

pridal: charita | dátum: 26. februára 2019 | kategória: Aktuality

Posilnenie medzinárodnej charitnej pomoci, povzbudenie dobrovoľníkov, zamestnancov i nadviazanie nových kontaktov pre ďalšiu účinnú spoluprácu. Zástupcovia Slovenskej katolíckej charity vo februári navštívili projekty v Afrike. Pracovnú cestu hodnotia pozitívne.

Slovenská katolícka charita má v Afrike dva projekty zamerané na rozvojovú pomoc. Na severe Ugandy prevádzkuje v malej dedinke Unna, Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Charita sa v ňom venuje najmä HIV pozitívnym deťom a mládeži. V rwandskom mariánskom pútnickom meste Kibeho sa SKCH spolu s miestnou rehoľou pallotínov, v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti, stará o najchudobnejšie malé deti v predškolskom veku. Obidve africké centrá môžu pracovať a rozvíjať sa iba vďaka Slovákom, ktorí podporujú SKCH a jej Pôstnu krabičku pre Afriku. „Počas našej návštevy sme mali možnosť hovoriť s miestnymi o tom, ako ďalej účinnejšie pomáhať chudobným deťom v Afrike. Mali sme veľa stretnutí, hlavne s našimi dobrovoľníkmi, zamestnancami a spolupracovníkmi, ale aj s miestnou charitou, rehoľníkmi, zástupcami samosprávy a odborníkmi. Navštívili sme HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II, viaceré základné a učňovské školy a aj neďaleký utečenecký tábor. Doplnili sme si reálie o aktuálnu situáciu v týchto afrických krajinách,“ vysvetľuje Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

Spolu s manažérom rozvojovej spolupráce Martinom Vittekom sa generálny sekretár SKCH zúčastnil v Afrike posvätenia nového Kostola Najsvätejšej Trojice v ugandskej dedinke Unna, aj posvätenia nových tried v rwandskom centre. „Keďže požiadavky štátu na štandard zariadenia, aké prevádzkujeme, sa zvýšili a hrozilo uzavretie pôvodného centra SKCH v Kibeho, v spolupráci s pallotínmi a pod dohľadom našich dobrovoľníkov sme sa pustili do výstavby novej budovy vďaka darcom Pôstnej krabičky pre Afriku. Výsledkom je nová budova s tromi triedami, spoločenskou sálou, miestnosťami pre učiteľov a ďalším vybavením v areáli pallotínov,“ dodáva Erich Hulman. Vo rwandskom kultúrnom centre tak vzniká priestor pre ďalších predškolákov aj staršie deti, ktorí môžu zmysluplne tráviť voľný čas a navštevovať krúžky od tanca, hudby až po výučbu anglického jazyka na pokročilejšej úrovni. Cieľom SKCH je, aby pomoc mala presah aj do miestnej komunity. V Ugande bude Charita pokračovať aj vo vedení mladých tak, aby mohli postupne prevziať zodpovednosť za svoje životy, získali vzdelanie i praktické remeselné zručnosti. A keďže neďaleko centra v Ugande vznikol veľký tábor na pomoc utečencom z Južného Sudánu, pomoc SKCH sa zameria aj na túto komunitu. Spolu s miestnou ugandskou Charitou spúšťa projekt učňovského vzdelávania. Mládenci a dievčatá v ňom získajú nielen výučný list, ale i potrebné nástroje na štart svojej remeselnej práce a dostanú tak šancu uživiť svoje rodiny ako mechanici, krajčírky, zvárači alebo iní remeselníci.

Pôstna krabička pre Afriku je celonárodná finančná zbierka na pomoc deťom v Afrike a na Slovensku zanedlho začne jej ôsmy ročník. Uganda je aj jednou zo siedmych krajín, v ktorých prostredníctvom úspešného projektu Adopcia na diaľku® podporujú slovenskí darcovia vzdelávanie chudobných detí.