SKCH: V roku 2012 poskytla zahraničnú pomoc v objeme viac ako 600-tisíc eur | Slovenská katolícka charita


SKCH: V roku 2012 poskytla zahraničnú pomoc v objeme viac ako 600-tisíc eur

pridal: wp-dev | dátum: 3. januára 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 3. januára 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) realizovala v roku 2012 vo svete humanitárnu a rozvojovú pomoc v hodnote 607 612 eur. Najväčší objem finančnej pomoci, 171 690 eur, smeroval do Indie, kde SKCH podporuje miestne deti prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® už od roku 1996.

Pomoc v objeme viac ako 116-tisíc eur smerovala do Ugandy, kde Slovenská katolícka charita vybudovala centrum Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre chudobné a zraniteľné deti s HIV a AIDS. Vďaka podpore našich darov centrum v januári otvorí svoje brány pre dievčatá a veríme, že budúci rok dostaviame aj dom pre chlapcov,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Okrem Indie a Ugandy slovenskí dobrodinci podporili aj projekty na Haiti (53 212 eur), ktoré zasiahlo v roku 2010 ničivé zemetrasenie, v hladomorom postihnutom Somálsku (31 090 eur) či v Albánsku (84 393 eur), Japonsku (2 093 eur), na Ukrajine (3 220 eur) a vo Vietname (22 260 eur). „Všetkým darcom sme veľmi vďační za ich pomoc a solidaritu s ľuďmi, ktorí buď žijú vo veľkej chudobe alebo ich zasiahla prírodná katastrofa,“ uviedol Gumulák.

SKCH v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pomáhala aj v Iraku (7 000 eur), kde na žiadosť partnerskej organizácie Caritas Iraq poslala zásielku liečiv a sonograf. Z prostriedkov SlovakAid SKCH v roku 2012 realizovala dva projekty. V Keni (97 360 eur) išlo o projekt zameraný na zlepšenie potravinového zabezpečenia chudobných a zraniteľných skupín miestneho obyvateľstva. V Gruzínsku (20 910 eur) charita poskytla pomoc pri integrovaní sa rodín presídlencov v regióne Khobi.

Text a foto: Lukáš Melicher