SKCH: V roku 2013 poskytla zahraničnú pomoc v objeme takmer 700-tisíc eur | Slovenská katolícka charita


SKCH: V roku 2013 poskytla zahraničnú pomoc v objeme takmer 700-tisíc eur

pridal: charita | dátum: 3. januára 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 3. januára 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytla v roku 2013 vo svete humanitárnu a rozvojovú pomoc v hodnote viac ako 696-tisíc eur. Ide o pomoc po humanitárnych a prírodných katastrofách, vojenských konfliktoch a rozvojovým krajinám. Najväčší objem finančnej pomoci vo výške takmer 243-tisíc eur, smeroval do Indie, kde SKCH vďaka podpore slovenských darcov podporuje miestne deti prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® už od roku 1996.

„Pomoc v objeme viac ako 130-tisíc eur smerovala do Ugandy, kde Slovenská katolícka charita prevádzkuje centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV a AIDS, škôlku a projekt Adopcia na diaľku®. Celkovo tak v Ugande pomáhame už viac ako 170 deťom,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Okrem Indie a Ugandy slovenskí dobrodinci podporili aj projekty na Haiti (62 000 eur), ktoré zasiahlo v roku 2010 ničivé zemetrasenie a Charita tam pomáha prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. Rovnako vďaka adopcii SKCH pomáhala v Albánsku (72 000 eur), na Ukrajine (4 000 eur), v Kazachstane (3 500 eur) a vo Vietname (34 000 eur).

Pomoc smerovala aj do Kene (99 000 eur), išlo o projekt zameraný na zlepšenie potravinového zabezpečenia chudobných a zraniteľných skupín miestneho obyvateľstva, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov SlovakAid. SKCH pomohla aj utečencom zo Sýrie, ktorú sužuje vojnový konflikt a podporila Charitu Libanon (18 000 eur) a Charitu Jordánsko (7000 eur), ktoré pomáhajú utečencom zo Sýrie. Viac ako 21 000 eur smerovalo na Filipíny, ktoré v novembri zasiahol ničivý tajfún Haiyan. A v roku 2013 SKCH už po tretí krát poslala na žiadosť partnerskej organizácie Caritas Iraq zásielku humanitárnej pomoci. Išlo o zásielku zdravotníckych pomôcok v hodnote 3000 eur pre jednu zo zdravotných kliník. „Rok 2013 bol pre tisícky ľudí vo svete veľmi náročný, všetkým darcom, ktorí podporili činnosť Slovenskej katolíckej charity a tým ukázali svoju solidaritu s ľuďmi v núdzi zo srdca ďakujme,“ dodal Radovan Gumulák.

Text: Lukáš Melicher

Foto: archív SKCH