SKCH v spolupráci s partnermi pomohla už viac ako 3000 domácnostiam v Somálsku | Slovenská katolícka charita


SKCH v spolupráci s partnermi pomohla už viac ako 3000 domácnostiam v Somálsku

pridal: wp-dev | dátum: 28. októbra 2011 | kategória: Aktuality

foto: Trocaire

Slovenská katolícka charita (SKCH) finančne podporila distribúciu potravín v Somálsku, v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou, a tým spolu s nimi pomohla už viac ako 3000 domácnostiam. Tie dostali ryžu, fazule, olej i vodu. Pokračuje sa i v hĺbení dvoch studní. Kríza v Somálsku sa však stále zhoršuje. Ďalšia humanitárna pomoc je nevyhnutná.

Pracovníci projektového tímu Daryeel Bulshu Guud (DBG), ktorý je partnerom tohto projektu, usporiadali stretnutia s predstaviteľmi miestnych komunít, na ktorých vytvorili skupiny na distribúciu jedla a vody. V skupinách boli zástupcovia z radov utečencov, obce, hlava miestnej komunity a členovia DBG. Skupiny boli zodpovedné za bezpečnú a spravodlivú distribúciu potravín, každý príjemca dostal svoj prídel na základe potravinovej kartičky.

„Prvý mesačný rozvoz potravín sa uskutočnil koncom augusta 2011. Viac ako 3000 domácností dostalo po 30 kg ryže, 30 kg fazule a po 15 litroch rastlinného oleja. Uskutočnil sa aj rozvoz vody. V distribúcií jedla a vody sa naďalej pokračuje. V polovici septembra sa začalo s hĺbením dvoch studní, práce momentálne tiež pokračujú“, upresňuje formu a priebeh pomoci generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je stále možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178. Názov účtu je Slovenská katolícka charita. SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť. Ku dňu 25.10.2011 sa v zbierke pre hladomor v Afrike vyzbieralo 165 668 EUR.

Súčasná kríza v Somálsku sa totiž naďalej zhoršuje alarmujúcim tempom. Sucho v oblasti Afrického rohu zasiahlo viac ako 13 miliónov ľudí. Takmer 1,5 milióna Somálčanov utieklo do susedných krajín. Milióny ďalších a ďalších, ktorí bezhlavo bojujú o prežitie, sa zajtra môžu stať utečencami, ilegálnymi prisťahovalcami bez domova, bez práce a spoločenstva. Najmenej 750.000 ľudí, ktorí sa nachádzajú v oblastiach hladomoru, sú v nebezpečenstve smrti, pokiaľ sa nezvýši prísun humanitárnej pomoci.

Vplyv na súčasnú tragickú situáciu v krajine má aj pretrvávajúca politická nestabilita. Počas posledných dvadsiatich rokov dochádzalo k nepretržitým konfliktom a rovnako bola absencia politickej autority.

Svätý otec Benedikt XVI. na generálnej audiencii zo dňa 5. októbra 2011 vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad hrôzou hladomoru v Afrike a apeloval na medzinárodné spoločenstvo a ľudí dobrej vôle, aby pokračovali v pomoci obyvateľom Afrického rohu.

Pápežská rada cor unum, s cieľom lepšej koordinácie humanitárnej pomoci, zorganizovala 7. októbra stretnutie vo Vatikáne, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia katolíckych i anglikánskych charitatívnych organizácií. Aj arcibiskup z Canterbury Dr. Rowan Williams spolu s jeho zástupcom Davidom Painom, vedúcim Christian Aid, poslali správu na podporu tohto stretnutia so slovami, “že je to bolestná obžaloba sveta znovu zistiť, že hľadíme do tváre hladu. ”

V súčasnej dobe jednoducho musíme vidieť závažnosť tejto krízy a s pocitom naliehavosti zásahu sa snažiť o podporu pomoci suchom zasiahnutým krajinám Afrického rohu.

SKCH je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete a aj vďaka tejto sieti partnerských organizácií môže efektívne reagovať na potreby ľudí v núdzi.