SKCH: Včelia farma na Ukrajine pomáha aj vďaka Slovákom | Slovenská katolícka charita


SKCH: Včelia farma na Ukrajine pomáha aj vďaka Slovákom

pridal: wp-dev | dátum: 2. decembra 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 27. novembra 2013 – Na farme Kovčeh v ukrajinskom mestečku Kolomyja zberali tohoročný med aj vďaka solidarite Slovákov. Chov včiel a produkcia vlastného medu sú súčasťou liečebno-rehabilitačnej farmy Kovčeh, ktorá je jedným z projektov Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie. Farmu finančne podporili Arcidiecézna charita Olomouc, Slovenská katolícka charita (SKCH) a Spišská katolícka charita.

Rozhodli sme sa podporiť projekt chovu včiel, pretože prináša živobytie ľuďom žijúcim pod hranicou chudoby. Jednorazová pomoc nemá zmysel, v oblasti je obrovská nezamestnanosť, toto je projekt, ktorý im dá prácu a pomôže prežiť. Med slúži nielen pre vlastnú spotrebu, ale aj na získavanie financií potrebných na celkový chod farmy a tým aj na rozvíjanie ďalších charitatívnych činnosti,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Finančná podpora Arcidiecéznej charity Olomouc, Spišskej katolíckej charity a SKCH umožnila Charite Kolomyjsko-Černiveckej eparchie zakúpiť 20 veľkých kvalitných úľov zhotovených miestnymi remeselníkmi, včely, včelárske náradie potrebné k starostlivosti o chov včiel ako aj náradie na vyberanie medu zo včelích rámov. „Veľmi nás potešilo, že pracovníci farmy už počas toho roku zberali prvé plody svojej práce a aj my sme mohli počas našej návštevy ochutnať med z ich vlastnej produkcie,“ vysvetlila Martina Borčíková z SKCH, ktorá farmu navštívila minulý mesiac.

Súčasťou monitorovacej návštevy bola aj prehliadka ďalších projektov Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie. „V meste Kolomyja sme navštívili sociálne centrum, kde vydávajú stravu deťom ale aj dospelým, ktorí sú v núdzi. Tiež výdajňu humanitárnej pomoci a budovu, ktorú opravujú, aby tu mohli zriadiť materskú škôlku. Originálnym nápadom, ktorý im efektívne pomáha získavať zdroje na financovanie sociálnych služieb, je malá výrobňa ovocných džúsov prevádzkovaná v obci Kovalivka,“ zhodnotila Martina Borčíková.

Keďže situácia na Ukrajine je stále pre mnohých ľudí veľmi zložitá, SKCH má záujem podporovať projekty Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie aj naďalej. „Budeme hľadať zdroje na rozvoj charitatívnych služieb a tým aj zlepšovať situáciu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva Ukrajiny,“ povedal Radovan Gumulák. Sú to najmä deti a seniori, ktorí často krát žijú za hranicou ľudskej dôstojnosti, opustení, bez šance na možnosť zmeny a nachádzajú sa v pre nás nepredstaviteľných životných podmienkach, odkázaní na pomoc Charity. SKCH preto zriadila účet na podporu jej projektov na Ukrajine. Podporiť ich je možné príspevkom v ľubovoľnej výške na účet v ČSOB, č. účtu: 683221653/7500, variabilný symbol 186.

Autor: Martina Borčíková, Lukáš Melicher

Foto: Martina Borčíková