SKCH: Vďaka Adopcii na diaľku® zvyšujeme gramotnosť | Slovenská katolícka charita


SKCH: Vďaka Adopcii na diaľku® zvyšujeme gramotnosť

pridal: charita | dátum: 8. septembra 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 8. september 2016 – Projekt Adopcia na diaľku®, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH), oslavuje tento rok 20 rokov. Projekt je postavený na konkrétnej pomoci a vzťahu obdarovaného dieťa a darcu. Vďaka finančnej podpore darcov dostávajú chudobné deti zdravotnú starostlivosť, zabezpečujú im výživu ale hlavne dostávajú možnosť vzdelávať sa, čo im často prináša lepšie vyhliadky do budúcna a nádej splniť si svoje sny.

Dnes, keď sa mnohým žiakom blíži ku koncu prvý školský týždeň, si pripomíname dôležitosť vzdelávania, ktoré nie je vždy samozrejmosťou. V roku 1966 vyhlásilo UNESCO 8. september za Medzinárodný deň gramotnosti. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Aj v súčasnosti sú vo svete milióny ľudí, ktorí nemali a nemajú možnosť vzdelávať sa. Často je príčinou nedostupnosť škôl ale aj finančné či rodinné problémy, ktoré deťom nedovoľujú navštevovať školu. Potenciál a sny detí sa veľa krát strácajú v tvrdej práci a v horších prípadoch v drogách a kriminalite.

Za dvadsať rokov mohlo vďaka projektu Adopcia na diaľku® študovať množstvo detí zo siedmych zapojených krajín. Prvými krajinami, v ktorých SKCH projekt začala realizovať, bola Bosna a Hercegovina a India. India dodnes tvorí najväčšiu časť adoptovaných detí. Postupne sa pridali Albánsko, Haiti, Vietnam, Uganda a Kazachstan. Poslednou krajinou, v ktorej sa spustila adopcia je Ukrajina. Oblasť vzdelávania tvorí od začiatku hlavnú časť nákladov, na ktoré darcovia adoptovaným deťom prispievajú. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 5 254 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.

„Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na drobné vianočné darčeky a zorganizovanie školského výletu či letného tábora,“ priblížil Peter Knapík manažér projektu.

„Projekt Adopcia na diaľku® nám ukazuje množstvo životných príbehov, ktoré sú často ťažko uveriteľné, ale vďaka štedrosti darcov je tu reálna šanca ich meniť,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.