SKCH: Vylúčenie Rómov sa týka celej EÚ, zhodli sa odborníci | Slovenská katolícka charita


SKCH: Vylúčenie Rómov sa týka celej EÚ, zhodli sa odborníci

pridal: wp-dev | dátum: 12. novembra 2013 | kategória: Aktuality

KOŠICE. 12. novembra 2013 – Integrácia Rómov do spoločnosti je témou, ktorá presahuje lokálnu, regionálnu aj národnú úroveň. Ide o európsku tému, ktorá si vyžaduje angažovanosť samotných Rómov, mimovládnych, cirkevných a charitných organizácií, lokálnych aj národných politikov, ale aj pomoc zo strany Európskej únie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti, ktorú v dňoch od 11. do 12. novembra v Košiciach zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa a s finančnou podporou Európskej únie.

Konferencia priniesla mnoho príkladov dobrej praxe pri integrácii Rómov do spoločnosti v jednotlivých európskych krajinách, ukázala, že pre Charitu je chudoba a vylúčenie Rómov dôležitou témou a bola výbornou platformou na vzájomnú inšpiráciu a hľadanie nových nástrojov na sociálne a spoločenské začlenenie Rómov,“ zhodnotil priebeh konferencie generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

O svojich skúsenostiach diskutovali predstavitelia charitných organizácií z Luxemburska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Belgicka, Kosova, Talianska, Bulharska, Čiernej Hory, Francúzka, Švajčiarska, Českej republiky, Slovenska a zástupcovia Caritas Europa. „Charita sa snaží bojovať za práva Rómov a za to, aby neboli vylúčení zo spoločnosti. Zlepšujeme ich prístup k vzdelaniu, práci a zdravotnej starostlivosti na lokálnej, národnej aj európskej úrovni,“ povedal generálny sekretár Caritas Europa Jorge Nuño Mayer.

Viacerí rečníci upozornili, že Rómovia dnes musia čeliť extrémnej chudobe. „Neverím, že rómsky problém existuje. To čo sa snažíme riešiť sú problémy extrémnej chudoby a vylúčenia,“ povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Biskup Diecézy Ghent v Belgicku Luc Van Looy SDB zdôraznil potrebu vzdelania rómskych detí. Predseda Rady pre pastoráciu Rómov a menšín arcibiskup Bernard Bober hovoril o potrebe prijatia Rómov, ale aj potrebe duchovnej pomoci.

Účastníci konferencie diskutovali aj o prekážkach, ktoré bránia Rómom pri uplatňovaní ich občianskych a ľudských práv v oblasti vzdelávania, práce, bývania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Prestavený bol aj projekt terénnej sociálnej práce, ktorý patrí medzi jeden z najúspešnejších nástrojov na pomoc Rómom na Slovensku, rôzne iné projekty, ale aj spôsoby a príklady pastorácie Rómov.

Konferencie sa zúčastnili aj samotní zástupcovia rómskej menšiny, ktorí vyjadrili názor, že média informujú najmä o negatívnych javoch súvisiacich s rómskou menšinou a tak zhoršujú protirómske nálady v spoločnosti, ktorých výsledkom je podpora extrémistických hnutí. Rómovia by ocenili, ak by médiá dali priestor aj dobrým a pozitívnym príkladom z ich života. Dnes totiž na odsúdenie verejnosťou doplácajú aj tí, ktorí sa snažia pracovať a zaradiť sa do spoločnosti. „Ako Rómka musím vynaložiť dvojnásobné úsilie v porovnaní s ostatnými, aby som získala dobrú prácu. Ľudia ma proste už vopred odpíšu len pre farbu pleti a nedajú mi šancu. Neskúmajú moje kvality,“ uviedla jedna z účastníčok diskusnej skupiny.

Text a foto: Lukáš Melicher