SKCH získala ocenenie za pomoc pri povodniach | Slovenská katolícka charita


SKCH získala ocenenie za pomoc pri povodniach

pridal: wp-dev | dátum: 21. júna 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 21. júna 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) si dnes od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prevzala ocenenie za nezištnú pomoc pri odstraňovaní následkov škôd po tohtoročných povodniach na Dunaji. Čestné uznanie SKCH a ďalším neziskovým organizáciám odovzdal predseda BSK Pavol Frešo na začiatku zasadania krajského zastupiteľstva v Bratislave. Frešo ocenil SKCH za úsilie, ktoré vyvinula pri pomoci obyvateľom Devína.

„Veľmi si vážime uznanie, ktoré sa nám dostalo zo strany BSK. Našim prvoradým cieľom bolo pomôcť ľuďom, ktorým rozvodnený Dunaj zničil ich obydlia. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť aj vďaka spolupráci s BSK a ďalšími neziskovými organizáciami,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Čestné uznanie, ktoré SKCH dostala, patrí všetkým našim dobrovoľníkom, ale aj dobrovoľníkom Domu Quo vadis, iniciatívy Pochod za život, Depaul Slovensko, Nadácie Pontis a neziskovej organizácii Človek v ohrození, ktorí sa do pomoci zapojili v spolupráci s SKCH,“ doplnil humanitárny pracovník SKCH Jozef Kákoš.

Charita poškodeným rodinám zapožičala 45 vysúšačov, koordinovala vyše 50 dobrovoľníkov, pre hasičov a policajtov, ktorí počas povodní zasahovali v Devíne, pripravila pohostenie, priamo v teréne jej pracovníci a dobrovoľníci pomáhali pri odstraňovaní škôd viac ako 300 hodín a na nákup potrebného materiálu a techniky SKCH vynaložila približne 4000 eur.