SKCH: Zmena klímy sa týka nás všetkých, zhodli sa odborníci | Slovenská katolícka charita


SKCH: Zmena klímy sa týka nás všetkých, zhodli sa odborníci

pridal: wp-dev | dátum: 9. novembra 2012 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 8. novembra 2012 – Klimatická zmena a jej dopady na obyvateľstvo by nemali byť predmetom záujmu len klimatológov, ale vážny záujem o zmenu klímy by mali prejaviť aj vlády, mimovládne organizácie, univerzity, neziskové organizácie či cirkev. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, ktorú v Bratislave zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH).

Dôsledky klimatickej zmeny postihujú všetky krajiny bez rozdielu. Chudobné krajiny sa však nevedia s novými problémami, ktoré má na svedomí klimatická zmena, vyrovnať tak ako bohaté vyspelé krajiny a dôsledky sa ich preto dotýkajú najviac,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. SKCH sa preto podľa neho svojimi projektmi a činnosťou snaží zmeniť povedomie spoločnosti, ale aj slovenskej vlády a dosiahnuť, aby ľudia aj politici prispeli k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny.

To, že klimatickú zmenu majú na svedomí najmä bohaté krajiny potvrdil aj významný slovenský klimatológ z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Milan Lapin, podľa ktorého má 20 percent obyvateľstva zodpovednosť za 80 percent činností, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu. „Je tu veľký nepomer v zodpovednosti za klimatickú zmenu. Jej dôsledky budú predovšetkým negatívne a len v malej miere pozitívne,“ konštatoval Lapin s tým, že rozvojové krajiny budú mať veľké problémy vyrovnať sa s týmito dôsledkami.

Zmena klímy sa vo veľkej miere dotýka krajín najmä v subsaharskej Afrike, čo potvrdil aj prezident Charity Burkina Faso biskup Paul Ouedraogo. „Pravidelne sa u nás striedajú extrémne suchá a extrémne záplavy, čo spôsobuje veľké problémy našim obyvateľom. Vlády, ktoré sú najviac zodpovedné, preto musia podporovať princíp klimatickej spravodlivosti,“ pripomenul biskup Ouedraogo. Súčasná situácia na africkom kontinente je podľa neho výzvou nie len pre vlády, ale aj pre cirkev, charitu a mimovládne organizácie, pretože pri boji s podvýživou, chorobami či výkyvmi počasia môžu pomôcť africkému obyvateľstvu napríklad novými postupmi v poľnohospodárstve alebo prevenciou v najviac postihnutých oblastiach.

Konferencia je zavŕšením trojročného projektu, ktorý SKCH realizuje už od roku 2010. Ide o projekt rozvojového vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom “Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú Afriku“. Hlavným cieľom projektu bolo informovať verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi. „Chceme tiež upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv klimatických zmien v Afrike,“ vysvetlila koordinátorka projektu Mariana Ištoňová. Práve v Afrike musia najchudobnejšie skupiny obyvateľstva čoraz častejšie čeliť opakujúcim sa vlnám horúčav, sucha a zmenám dažďových cyklov, dôsledkom ktorých mnohé krajiny trápia nízke úrody, šírenie nákazlivých chorôb či nedostatok pitnej vody.

V rámci projektu SKCH zorganizovala viacero aktivít ako napríklad mobilnú výstavu vo ôsmich slovenských mestách, odborné semináre pre učiteľov základných a stredných škôl. Do projektu zapojila viac ako 100 základných a viac ako 60 stredných škôl, ktoré zorganizovali radu rôznych aktivít. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov SKCH a Caritas Slovenia.

Autor: Lukáš Melicher

Foto: Palo Markovič