SKCH zorganizovala seminár na tému Prevencia a kvalita v sociálnych službách pre seniorov | Slovenská katolícka charita


SKCH zorganizovala seminár na tému Prevencia a kvalita v sociálnych službách pre seniorov

pridal: wp-dev | dátum: 5. októbra 2011 | kategória: Aktuality

V dňoch 29. a 30. septembra 2011 sa v Tatranskej kotline konal odborný seminár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) na tému Prevencia a kvalita v sociálnych službách pre seniorov. Semináru sa zúčastnilo viac ako 50 zamestnancov SKCH a diecéznych charít, i ďalších pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov.

Odborné prednášky boli orientované na potrebu a kvalitu poskytovania zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb, komunikáciu s klientmi a potrebu pracovníkov v sociálnych zariadeniach pre seniorov. Súčasťou seminára bola diskusia o súčasných legislatívnych zmenách, ktoré sa pripravujú pre služby seniorom v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.

Odborníci z Čiech a Belgicka, ako Ludo Timmermans, riaditeľ charitného domu Svätého Vincenta- Caritas Catholica Vlaanderen a Mgr. Martin Haicl, inšlektor kvality v sociálnych službách pre seniorov a mentálne postihnuté osoby z Olomouca v ČR, poukázali na nevyhnutnosť dôsledného zamerania sa na indikátory kvality sociálnych služieb a potrebu aktívnej spolupráce medzi inštitúciami, ktoré poskytujú dlhodobú starostlivosť pre seniorov.

Zástupcovia rôznych farmaceutických firiem účastníkom predstavili moderné pomôcky pre prácu s imobilnými klientmi v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré uľahčujú manipuláciu, prepravu a starostlivosť o takýchto klientov.

„Slovenská katolícka charita si uvedomuje, že starostlivosť o klienta v zariadeniach sociálnych služieb je starostlivosťou s hlbokým ľudským rozmerom. Často ide o klientov, ktorí sú imobilní, alebo potrebujú rehabilitačné pomôcky, iní majú závažné psychické diagnózy, ďalší trpia niektorou formou demencie, preto sa do popredia nášho záujmu dostáva etika, prevencia a kvalita v sociálnych službách pre seniorov“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.