SKLAD SOLIDARITY NAVŠTEVUJE ČORAZ VIAC ĽUDÍ | Slovenská katolícka charita


SKLAD SOLIDARITY NAVŠTEVUJE ČORAZ VIAC ĽUDÍ

pridal: wp-dev | dátum: 18. októbra 2010 | kategória: Aktuality

Otvorením a prevádzkovaním Skladu solidarity na Jasovskej ulici č. 6 v Bratislave, si Slovenská katolícka charita (SKCH) dala za cieľ pomáhať núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov. Do dnešného dňa, 30 ľudí využilo možnosť výberu z oblečenia, ale i z potrieb do domácnosti. Sklad sa rozšíril o rozmanité elektronické príslušenstvo, šatstvo, malý nábytok vďaka nezištnej solidarite 56 darcov.

SKCH si uvedomuje, že chudoba je sociálny fenomén, ktorého negatívne dopady nie je možné zničiť za jeden deň, ale snaží sa o to krok po kroku. Nasledujúc myšlienku využiť Sklad solidarity ako pracovnú príležitosť pre zdravotne znevýhodnených ľudí, sklad sa už v týchto dňoch teší vytrvalému odhodlaniu prvého zamestnanca s preukazom ZŤP. SKCH sa snaží využívať možnosti Skladu solidarity s čo najväčším dosahom pre ľudí v núdzi. „Veľmi ma teší, že Sklad solidarity využíva čoraz viac ľudí na darovanie užitočných vecí, ktoré môžu následne pomôcť iným a jeho dosah sa ďalej rozširuje, napríklad v týchto dňoch odišla materiálna pomoc zo skladu aj pre maloletých utečencov bez sprievodu, ktorí žijú na Slovensku“, vyjadrila svoju spokojnosť pani Anna Dyttertová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá sa svojou osobnou angažovanosťou pričinila ku zriadeniu Skladu solidarity a pod ktorej záštitou sa aj slávnostne otvorili jeho brány pre všetkých, ktorý vedia, že umenie človeka nie je niečo mať, ale vedieť sa o to podeliť. Maloletí utečenci bez sprievodu sa tak môžu tešiť prevažne novým veciam, ktoré darovali obchodné reťazce, a to teniskám, tričkám, bundám, nohaviciam, a iným veciam, čo im môže pomôcť jednoduchšie sa prispôsobiť novému prostrediu.

SKCH, na základe podnetov od ľudí, otvára brány Skladu solidarity už aj v sobotu. Každý, kto chce darovať, kupovať i pomáhať, môže štyri dni v týždni, a to v utorok, stredu, piatok a sobotu od 12.00 – 17.00 hod. SKCH plánuje rozšíriť výber vecí skladu aj o výrobky z chránených dielní, ktoré fungujú v rámci diecéznych charít na rôznych miestach Slovenska, ale i o výrobky z misií charity v chudobných krajinách.

Účel Skladu solidarity objavuje čoraz viac ľudí, pretože aj všedná vec môže mať pre niekoho iný význam. Už je zjavné, že sa odomkli nielen dvere Skladu solidarity, ale i naše srdcia na ceste ku svornosti medzi ľuďmi pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti každého človeka.

otvaracie_hodiny.pdf

podmienky_skladu_solidari…

Chudoba nie je príťažlivá, ale predsa sa nás týka

Slovenská katolícka charita (SKCH) otvorila 17.10.2010, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, humanitárny SKLAD SOLIDARITY, kde darovať, znamená pomáhať. Záštitu nad udalosťou prevzala námestníčka primátora mesta Bratislava, pani Anna Dyttertová.

Chudoba je sociálny fenomén, ktorého negatívne dopady nie je možné zničiť ako zlú burinu za jeden deň. Ale môžeme sa o to pokúsiť, krok po kroku. SKCH si preto kladie sa cieľ pomáhať núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov aj vo forme prevádzkovania Skladu solidarity.

Otvorenie skladu prebehlo pod záštitou námestníčky primátora Bratislavy, pani Anny Dyttertovej: „Aj keď nás je tu málo, mne napadla taká myšlienka, že chudoba veľa ľudí neláka a nepriťahuje. Množstvo ľudí by rado vytlačilo zo svojho zorného uhla aj chudobných. Som veľmi šťastná, že môžem vidieť dnes tieto priestory na vlastné oči, pretože ja som ich videla asi pred dvoma rokmi, keď som bola pozerať priestory, ktoré máme voľné a mohli by sa využiť ,a boli v katastrofálnom stave. Mali o ne záujem rôzni drobní živnostníci a prevádzkari, ale nikdy tu nevydržali dlhšie ako pár mesiacov. Urobím všetko pre to, aby tieto priestory, pokiaľ sa ukáže, že Charita má o ne záujem, dospeli do štádia, že bude uzatvorená riadna zmluva za symbolické nájomné, aby tieto priestory dlhodobo slúžili na tieto účely“ (zdroj: http://video.sita.sk/videoservis/charita-otvorenie-humanitarneho-skladu-solidarity/9588-play.html).

Samotná realizácia finálnej podoby Skladu solidarity bola podmienená programom Dobrá krajina vyhláseným v minulom roku Nadáciou Pontis. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange. Finančne bol podporený aj Nadáciou SPP. “Osobitné poďakovanie patrí Anne Dyttertovej, námestníčke primátora hl. mesta SR, za jej osobnú angažovanosť pre túto rozvíjajúcu sa myšlienku.“, dodáva generálny sekretár SKCH.

Za prítomnosti generálneho sekretára SKCH a ambasádora Európskeho roka boja proti chudobe, Radovana Gumuláka, zástupcov médií a všetkých milých ľudí, ktorí prišli v nedeľné dopoludnie podporiť realizáciu myšlienky Skladu solidarity, pani Anna Dyttertová, za pomoci nášho Dušana, slávnostne prestrihla červenú stuhu a oficiálne tým dala zelenú pre fungovanie skladu. Následne boli do neba vypustené balóny so želaniami, posolstvami prítomných v záujme dňa 17.10. – Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

Pretože chudoba nie je iba vecou jednotlivca, ale nás všetkých.

Adresa: Jasovská 6, Bratislava – MČ Petržalka

Otváracie hodiny: štyri dni v týždni (utorok, streda, piatok, sobota), vždy od 12:00 do 17:00

Autor fotografií je Andrej Lojan.