SKLAD SOLIDARITY OSLAVUJE SVOJE PRVÉ NARODENINY | Slovenská katolícka charita


SKLAD SOLIDARITY OSLAVUJE SVOJE PRVÉ NARODENINY

pridal: wp-dev | dátum: 17. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) už rok prevádzkuje Sklad solidarity na Jasovskej ulici č. 6 v Bratislave. Do dnešného dňa, viac ako stovka ľudí využila možnosť výberu z oblečenia, ale i z potrieb do domácnosti. Sklad sa rozšíril o rozmanité elektronické príslušenstvo, šatstvo, malý nábytok vďaka nezištnej solidarite viac ako 600 darcov a ich počet rastie každým týždňom.

Sklad solidarity bol otvorený 17.10.2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.Teda už presne rok poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi a sociálne znevýhodneným osobám, dočasne sa tiež využíva na uskladnenie humanitárnej pomoci v prípade prírodných katastrof. „Sklad solidarity nechce byť len zberňou šatstva a prebytočných vecí, ale práve miestom, ktoré v sebe nesie odkaz ľudskej solidarity, kde Darovať znamená pomáhať,“ hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

V minulom roku SKCH v rámci vianočných trhov rozdávala ľuďom bez domova spacáky, teplé deky, bundy, rukavice, čiapky, šatstvo, topánky a iné nevyhnutné veci v zimnom období. Materiálna pomoc zo skladu odišla aj pre maloletých utečencov bez sprievodu, ktorí žijú na Slovensku. V septembri sa v sklade usporiadala zbierka školských pomôcok, ktoré boli následne odovzdané deťom zo sociálne slabších rodín. „Momentálne sklad pomáha pri zariaďovaní nových priestorov pre chovancov detských domovov (projekt realizujú Jezuiti z Trnavy) v obci Cífer. Poskytlo sa im šatstvo, matrace a drobný nábytok,“ uvádza Vít Morvay, koordinátor Skladu solidarity.

Veľká vďaka patrí firmám IKEA, C&A, Unilever a Nadácii Poštovej banky, ktoré prostredníctvom SKCH venovali matrace, koberce, šatstvo, kozmetické, dezinfekčné a čistiace prostriedky do zariadení pre núdznych na celom Slovensku.

Samotná realizácia finálnej podoby Skladu solidarity bola podmienená programom Dobrá krajina vyhláseným v minulom roku Nadáciou Pontis. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange. Finančne bol podporený aj Nadáciou SPP. “Osobitné poďakovanie patrí Anne Dyttertovej, námestníčke primátora hl. mesta SR, za jej osobnú angažovanosť pre túto rozvíjajúcu sa myšlienku.“, dodáva Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov. „Vieme, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to chceme v čo najväčšej miere pričiniť.“ Víziou Slovenskej katolíckej charity je preto – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov – čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.