„Sklad Solidarity“ pre rodiny postihnuté záplavami | Slovenská katolícka charita


„Sklad Solidarity“ pre rodiny postihnuté záplavami

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (Caritas Slovensko) zriadila v Bratislave dočasný sklad solidarity na pomoc rodinám v núdzi, do ktorého budú môcť ľudia, ale aj firmy darovať užitočné veci pre domácnosti postihnuté povodňami.

„S touto myšlienkou sme prišli potom, čo nás veľké množstvo ľudí, ale aj firiem začalo oslovovať s ponukou darovania vecí do domácnosti pre ľudí, ktorých postihli povodne. Rozhodli sme sa preto zbierať aj materiálnu pomoc, ktorú budeme následne distribuovať do postihnutých obcí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár Caritas.

Dočasný sklad solidarity sa nachádza v priestoroch nocľahárne sv. Vincenta Depaul na Ivánskej ceste 32. Ľudia môžu darovať veci dennej potreby, čistiace prostriedky, domáce spotrebiče (sporáky, pračky, chladničky a pod) a bytové zariadenie. „Ozvali sa nám už prví firemní darcovia, ponúkli nám čistiace prostriedky, obuv a dokonca z jedného luxusného hotela v Bratislave (Carlton) chcú darovať viac ako 300 kusov posteľnej bielizne a paplónov“, hovoria pracovníci charity.

Sklad solidarity by sa mal z Ivánskej cesty v priebehu niekoľkých týždňov presunúť do nových priestorov v Petržalke, ktoré na tento účel poskytol Magistrát hl. mesta SR. „Vážime si, že ľudia sú solidárni a chcú pomáhať aj týmto spôsobom. Mnohí ľudia prišli pri povodniach o všetko. Vďaka Skladu solidarity môžeme spojiť ľudí, ktorí chcú darovať s ľuďmi, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc“, hovorí Radovan Gumulák.


ZOZNAM VECÍ, KTORÉ MÔŽETE DAROVAŤ DO SKLADU SOLIDARITY „CARITAS“

Veci dennej potreby

• hygienické potreby
• čistiace potreby
• deky
• posteľná bielizeň
• uteráky
• školské potreby

Zariadenie do domácnosti

• kuchynské potreby
• nábytok
• drobné zariadenie do bytu

Domáce spotrebiče

• pračky
• chladničky
• sporáky a pod.

UPOZORNENIE: Prosíme, nenoste nám oblečenie z dôvodu, že sme obdržali množstvo nového oblečenia od obchodných reťazcov.

Kontakt: sekretariat@charita.sk, 02 5443 1506.