Slováci by podľa Charity mali prijať zodpovednosť za ľudí, ktorí prichádzajú žiť na Slovensko | Slovenská katolícka charita


Slováci by podľa Charity mali prijať zodpovednosť za ľudí, ktorí prichádzajú žiť na Slovensko

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita víta schválenie Globálneho kompaktu o bezpečnej, riadnej a legálnej migrácii. SKCH sa pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov pripája k oficiálnemu stanovisku organizácie Caritas Europa a Caritas Internationalis. Medzinárodný dokument OSN považujú charitné organizácie za dobrý nástroj pre jednotlivé vlády, s ktorým môžu posilniť kontrolu nad ľudskou mobilitou.

Viac ako 160 krajín 10. decembra 2018 schválilo v marockom Marakéši na medzinárodnej konferencii na najvyššej vládnej úrovni Globálny migračný kompakt. OSN chce dokumentom zlepšiť medzinárodnú spoluprácu štátov v oblasti migrácie ľudí na svete. Migračný pakt nebol prijatý jednohlasne, odmietla ho napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Austrália a v neposlednom rade aj naša krajina, Slovenská republika. Podľa Huga Glossa, manažéra humanitárnej pomoci SKCH, téma Globálneho kompaktu v slovenskej spoločnosti silno zarezonovala, nebola však podstatou konštruktívneho dialógu. „Boli sme svedkami toho, ako verejný diskurz ovládol skôr strach než vecné argumenty a následne sme premeškali príležitosť pripojiť sa ku krajinám, ktoré dohodu o spolupráci na riešení migrácie prijali,“ konštatuje Hugo Gloss.

SKCH sa domnieva, že Slovensko by získalo viac, ak by v prípade dohody o migrácii spolupracovalo s medzinárodnou komunitou. „Veríme, že v budúcnosti ochotnejšie pristúpime k dialógu a aktívnejšie prijmeme zodpovednosť za našich občanov odchádzajúcich do zahraničia i za ľudí, ktorí prichádzajú žiť na Slovensko. Zabúda sa na to, že aj oni našu krajinu rozvíjajú a robia lepšou. Naším východiskom by nemal byť strach, ale dôvera v to, že spoločne dokážeme vytvárať podmienky, ktoré prispejú k bezpečnej migrácii prospešnej pre všetkých,“ dodáva Erich Hulman generálny sekretár SKCH.

Slovenská katolícka charita súhlasí s tlačovým vyhlásením, ktoré k Medzinárodnému dňu migrantov vydala Caritas Europa. Luc van Looy, prezident Caritas Europa v ňom hovorí:„Vyzývame všetky signatárske krajiny, vrátane členských štátov EÚ, aby začali realizovať globálny kompakt o migrácii – vynikajúci nástroj, ktorý vládam umožňuje posilniť kontrolu nad ľudskou mobilitou. Zdôrazňuje tiež výhody migrácie a znižuje potenciálne obavy a výzvy, ktoré s ňou súvisia.“ To, že medzinárodný dokument je v súčasnosti nesmierne dôležitý, pripomenul vo svojom vyjadrení aj prezident Caritas Internationalis, kardinál Luis Antonio Gokim Tagle. „Prijatie a implementácia Globálneho kompaktu o bezpečnej, riadnej a legálnej migrácii bude dôležitým krokom pre vlády v boji proti rastúcej stigmatizácii v súvislosti s migráciou a podpore zachovania ľudskej dôstojnosti a práv. Vo svete, ktorý sa usiluje o to, aby prijal svoju globalizovanú identitu, bude globálny kompakt znamením spolupráce a jednoty, ktorá ponúkne ďalekosiahlu nádej pre našu spoločnú budúcnosť.”

Podľa Charít Globálny migračný kompakt dáva krajinám návod ako pristupovať k migrácii spoločne s ohľadom na ľudské práva, a ako riešiť naliehavé otázky ako sú bezpečné a legálne migračné cesty, príspevok migrantov k rozvoju, boj proti obchodovaniu s ľuďmi či pracovné zneužívanie. Na globálny kompakt OSN reagoval nedávno aj pápež František. Najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi dúfa, že medzinárodná komunita bude konať so „zodpovednosťou, solidaritou a súcitom voči tým, ktorí zrôznych dôvodov opúšťajú svoje krajiny.“ Slovenská katolícka charita, podľa slov jej generálneho sekretára Ericha Hulmana verí, že takéto hodnoty prijme aj slovenská vláda a verejnosť.