Slováci podporili stavbu centra pre deti v Albánsku | Slovenská katolícka charita


Slováci podporili stavbu centra pre deti v Albánsku

pridal: wp-dev | dátum: 19. marca 2012 | kategória: Aktuality

foto: Anna Danišová

Dňa 9. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie a posviacka novej budovy saleziánskeho centra pre deti a mládež Laura Vicuňa v osade Tale – Bregdet v Albánsku. Posviacky sa zúčastnili aj zástupkyne Slovenskej katolíckej charity zástupkyňa generálneho sekretára JUDr. Anna Danišová a koordinátorka projektu Adopcia na diaľku® pre Indiu a Albánsko Mária Takáčová.

Trojpodlažná budova bude poskytovať priestory pre deti predškolského veku, učebne pre odborné kurzy, veľkú spoločenskú miestnosť s viacúčelovým využitím a izby v podkroví pre účely komunity a na prechodné ubytovanie dobrovoľníkov pomáhajúcich sestrám pri mládežníckych aktivitách. Slovenskí dobrodinci prispeli svojimi finančnými darmi na spoločenskú miestnosť, na predškolské zariadenie a na zhotovenie podláh v jednotlivých miestnostiach.

Posviacku vykonal apoštolský nuncius Mons. Ramiro Moliner Inglés za účasti biskupa diecézy Lezhë Mons. Ottavia Vitale, generálnej predstavenej sestier saleziániek matky Yvonne Reungoat, provinciálnej inšpektorky matky Marinelly Scano, talianskeho veľvyslanca v Albánsku Dr. Massima Gagliana, ministra zahraničných vecí Albánska Dr. Edmonda Haxhinasta, ministra práce a sociálnych vecí Albánska Dr. Spira Ksera a veľvyslanca Slovenskej republiky v Albánsku Dr. Ivana Švedu.

Komunita 3 sestier saleziánok (s. Magda – Slovenka, s. Angela – Talianka a s. Nelly z Argentíny) pracovala pre deti, mládež a rodiny v tejto osade doteraz len v provizórnej budove s malou kapacitou. Po získaní pozemku sa sestrám podarilo z darov sponzorov a s pomocou miestnych firiem priam zázračne vybudovať za dva roky nové centrum, ktoré pomenovali Laura Vicuňa. Laura zomrela v r. 1904 vo veku 13 rokov v Argentíne, obetovala svoj život Bohu za obrátenie svojej matky, ktorá potom naozaj začala viesť nový život. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil Lauru za blahoslavenú v r. 1988 a dal ju za vzor pre mladých. Trojpodlažná budova bude poskytovať priestory pre deti predškolského veku, učebne pre odborné kurzy, veľkú spoločenskú miestnosť s viacúčelovým využitím a izby v podkroví pre účely komunity a na prechodné ubytovanie dobrovoľníkov pomáhajúcich sestrám pri mládežníckych aktivitách. K areálu centra patria aj priestory pre garáž, sklad, ako aj skleníky, kde sestry už zbierajú prvú úrodu vlastnoručne vypestovaného šalátu.

Toto dielo vzniklo hlavne vďaka podpore talianskych mimovládnych organizácií Cooperazione Italiana a Labor mundi, ako aj medzinárodnej organizácie saleziánskych dobrovoľníkov VIDES. Pomocnú ruku podal aj veľvyslanec SR v Albánsku Dr. Ivan Šveda príspevkom na kompletné zariadenie jednej z tried, a projekt taktiež podporila agentúra Slovak Aid. Slovenskí dobrodinci prispeli svojimi finančnými darmi na spoločenskú miestnosť, na predškolské zariadenie a na zhotovenie podláh v jednotlivých miestnostiach. Okrem príspevkov na tieto účely Slováci podporujú od roku 2005 cez projekt SKCH Adopcia na diaľku® momentálne 287 konkrétnych albánskych detí a študentov z Tale – Bregdet, a ďalších 64 detí už vďaka tomuto projektu prestalo byť odkázaných na pomoc tým, že už dokončili štúdium, absolvovali odborné kurzy a mohli sa zamestnať, prípadne sa im naskytli iné zdroje pomoci.

Sestry saleziánky srdečne ďakujú za príspevky a dary všetkým tým, ktorí im umožnili zrealizovať toto dielo.