SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA POZÝVA VEREJNOSŤ NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ | Slovenská katolícka charita


SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA POZÝVA VEREJNOSŤ NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridal: wp-dev | dátum: 10. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14.októbra 2011v 12 zariadeniach na celom Slovensku. DOD v SKCH sa nesie v duchu osláv 20. výročia obnovenia činnosti diecéznych charít na Slovensku a pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorým je 17. október.

12 zariadení v rámci celého Slovenska (Nitra, Žilina, Martin, Čadca, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Prešov, Svidník a Košice), otvorí svoje brány za účelom oboznámiť čo najširšiu verejnosť s potrebami chudobných, sociálne i zdravotne odkázaných spoluobyvateľov. Tiež by sa tým mala upriamiť aj ich pozornosť na samotnú charitatívnu činnosť s cieľom motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a ochote pomôcť, a tým budovať v ľuďoch pocit solidarity a vzájomnej súdržnosti.

V rámci programu čaká na návštevníkov v jednotlivých zariadeniach: prehliadka priestorov, vystúpenie rôznych hudobných a speváckych skupín, hry a súťaže, aktivity v tvorivej dielni, guľáš, diskusie s klientmi a pracovníkmi zariadení a veľa iného v duchu myšlienky „Raz vidieť je lepšie, ako päťkrát počuť…“

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Z toho vyplýva aj jej zodpovednosť informovať čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby a o forme sociálnej starostlivosti, o príčinách i dôsledkoch, aj o prostriedkoch a možnostiach pomoci ľuďom v núdzi.

„Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým. Chudobných musíme hľadať najprv vo svojom dome, potom u susedov, na ulici a na celom svete. Kristus nás poslal do tohto sveta, aby sme boli jeho láskou a jeho súcitom.“

(Matka Tereza)

Zoznam a adresy zariadení, v ktorých sa uskutoční Deň otvorených dverí:

Mesto

Zariadenie

Adresa

Nitra

Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Chrenovská 22 B, Nitra

Žilina

Dom charity sv. Vincenta

Predmestská 12, Žilina

Dom charity sv. Kamila

Framborská 6, Žilina

Martin

Dom charity sv. Krištofa

Kollárova 24, Martin

Čadca

Dom charity sv. Gianny

Kukučínova 4, Čadca

Považská Bystrica

Detský charitný dom

Nám. SNP 1451/61

Košice

Krízové centrum

Poľná 1, Košice

Prešov

Útulok Archa a Nocľaháreň Effeta

Pod Táborom 33, Prešov

Dom sv. Faustíny

Pavlovičova 344/8, Svidník

Nízkoprahové denné centrum, Redakcia Cesta

Pod Táborom 33, Prešov

Spišská katolícka charita

Denný stacionár bl. Zdenky Schellingovej

Cyrila a Metoda 318, Námestovo

Dom Charitas Sv. Kláry

ul. Borbisová 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

Špeciálna ZŠ Sv. M.M.Kolbeho

Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves