Slovenská katolícka charita si koncertom pripomenie rok od začiatku vojny | Slovenská katolícka charita


Slovenská katolícka charita si koncertom pripomenie rok od začiatku vojny

pridal: charita | dátum: 16. februára 2023 | kategória: Aktuality

Podpora prichádzajúcich Ukrajincov na Slovensko i pomoc ľuďom, ktorí ostali vo vojnou zmietanej krajine, sa za posledný rok stala ústrednou aktivitou Slovenskej katolíckej charity.

„Na Slovensko som prišla v marci, už niekoľko mesiacov sa učím slovenský jazyk, celkom sa dorozumiem,“ hovorí 72-ročná Zoja Mykhailova, ktorá po vypuknutí vojny musela opustiť svoj domov na Ukrajine a odcestovala na Slovensko. Útočisko, tak ako mnoho ďalších utečencov, našla na charite, ktorá jej pomohla sa zorientovať v novej krajine a zabezpečila nevyhnutné potreby ako potraviny, oblečenie, drogériu.

Materiálna či potravinová pomoc pre ľudí, ktorí prichádzali v dôsledku vojny z Ukrajiny na Slovensko, zamestnávala charitu v prvých mesiacoch od začiatku konfliktu. „Vďaka finančnej podpore z nadnárodnej charitnej organizácie Caritas Internationalis sme mohli na Slovensku zriadiť takzvané Centrum podpory, kde sme Ukrajincom pomáhali aj s hľadaním ubytovania, prácou či školou pre deti,“ opisuje Alexandra Mruk Papaianopol, vedúca Sekcie humanitárnej pomoci a integrácie.

Celkovo bolo na Slovensku zriadených 24 takýchto centier, od Bratislavy až po Košice. Postupne sa paleta poskytovanej pomoci rozrástla aj na vzdelávacie či voľnočasové aktivity. „Veľkou prioritou sa pre nás stali kurzy slovenského jazyka. Osvojenie si jazyka krajiny, v ktorej sa ukrajinskí odídenci ocitli, totiž výrazne pomáha k udomácneniu sa v cudzom prostredí,“ hovorí ďalej Mruk. Znalosť reči pomohla Ukrajincom aj pri hľadaní práce, deťom zase v škole.

Pre ukrajinských odídencov zabezpečila charita aj psychologickú pomoc. Takto našla uplatnenie na Slovensku aj Ukrajinka Olha Bielova: „Na Ukrajine som dvadsať rokov pracovala ako psychológ a pomáhala som ľuďom prekonávať rôzne krízové situácie. A práve tu na Slovensku, mám možnosť opäť pomáhať utečencom zvládnuť toto neľahké obdobie.“

Slovenská katolícka charita nezaostáva ani v distribúcii pomoci na Ukrajinu vo forme potravín, liekov, či materiálnej pomoci v celkovom objeme 900 ton. Rozsah poskytovanej pomoci sa však neustále mení. „Nedávno sme dostali jednu staršiu sanitku z Francúzka a vďaka nej budeme môcť evakuovať staršiu pani, ktorá je žiaľ už imobilná alebo rodinu s postihnutým dieťaťom,“ opisuje cesty na Ukrajinu Aton Frič zo Spišskej katolíckej charity, ktorá je sesterskou organizáciou Slovenskej katolíckej charity.

Na Zakarpatí, v Dnipre a v Charkove charita rozbehla nedávno aj projekt psychosociálnej pomoci pre deti, ktorým pomáhajú vyrovnať sa s traumami spôsobených vojnou. So zabezpečením stravy, zdravotnej starostlivosti či vzdelaním pomáha charita deťom na Ukrajine aj prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku. Slovenská katolícka charita odhaduje, že doposiaľ pomohla viac ako 58 tisíc jednotlivcom. Celkovú finančnú pomoc, ktorú Slovenská katolícka charita poskytla na pomoc obetiam vojny, vyčíslila na viac ako 5 miliónov eur. „Veľká vďaka patrí aj slovenským občanom, ktorí sa rozhodli finančne pomôcť a ktorým nie je ľahostajný osud vojnových obetí.

Pri príležitosti prvého výročia od vypuknutia vojny a začiatku poskytovania pomoci ukrajinským odídencom organizuje Slovenská katolícka charita benefičný koncert v zložení Mila Medvedovska, Daniel Špiner a Katarína Koščová. Koncert, počas ktorého odznejú slovenské i ukrajinské piesne, sa uskutoční 19. februára o 14:30 hodine v Kostole Najsvätejšieho spasiteľa (U Jezuitov) na Hlavnom námestí v Bratislave. Vstup na koncert je voľný; a výťažok z podujatia venuje charita na ďalšiu pomoc Ukrajincov postihnutých vojnou.  Stále prebieha aj online  zbierka, ktorú môžete podporiť na https://charita.darujme.sk/ukrajina/.