Slovenskí tínejdžeri cítia zodpovednosť za klimatické zmeny | Slovenská katolícka charita


Slovenskí tínejdžeri cítia zodpovednosť za klimatické zmeny

pridal: wp-dev | dátum: 10. mája 2012 | kategória: Aktuality

Foto: archív SKCH

Pre verejnosť v Mestskej knižnici v Piešťanoch bola sprístupnená putovná foto-výstava, ktorú koncom apríla na tému klimatických zmien a nabádania ku klimatickej spravodlivosti pripravili pracovníčky Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Otvorenie výstavy sprevádzal workshop rozvojového vzdelávania pre šesťdesiat detí.

V mesiaci máj bola v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch predstavená výstava fotografií, ktorá zobrazovala dopad klimatických zmien na krajiny Sub-saharskej Afriky. Toto podujatie patrilo do série akcií v rámci trojročného projektu „Klimatická spravodlivosť s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku“, ktorý v oblasti rozvojového vzdelávania realizuje SKCH na sto základných a sedemdesiatich stredných školách na Slovensku – v spolupráci so slovinskou charitou a s podporou Európskej komisie, ako aj SlovakAid.

Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák zdôvodňuje význam projektu: „Nemôžeme sa tváriť, že nás sa zmena klímy netýka – musíme si uvedomiť vzájomné prepojenie medzi rozvojovými krajinami a európskymi štátmi, vrátane Slovenska.“ Samotná výstava obsahuje dvadsaťšesť panelov, na ktorých je tematicky umiestnených takmer päťdesiat fotografií, ako aj informatívnych textov a máp – názorne zobrazujúcich riziká a dopad klimatických zmien na obyvateľstvo Sub-saharskej Afriky.

V prvý deň výstavy mohlo šesťdesiat tínejdžerov a tínejdžeriek zo Základnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch absolvovať interaktívny workshop na tému klimatickej spravodlivosti z dielne Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Koordinátorka rozvojového vzdelávania Božena Baluchová viedla aktivity workshopu v štýle komunikácie na sociálnych sieťach: „Väčšina detí na úvod workshopu priznala, že má zriadený používateľský profil v rámci komunitného webu Facebook. V skupinkách skladali definície klimatickej spravodlivosti, vypĺňali klimatickú abecedu, pričom sa navzájom hodnotili a povzbudzovali gestami: I Like = Páči sa mi to – tak ako na tejto sociálnej sieti. Snažíme sa inovatívnym spôsobom vzbudiť u mladých záujem o globálne a rozvojové témy, podporiť tímovú prácu a rovesnícke učenie.“

Projektová manažérka Mariana Ištoňová zozbierala všetky klimatické definície od piešťanských školákov a umiestnila ich na stránku www.mladacharita.sk: „Práve zvýšenie povedomia o dopade klimatických zmien na obyvateľstvo afrického kontinentu, ako aj prijatie zodpovednosti za tieto zmeny tak, ako sme to videli u piešťanských tínejdžerov – majú vyvolávať projektové aktivity charity v rámci rozvojového vzdelávania.“