Slovensko pomáha zvyšovať počítačovú gramotnosť na severe Ugandy | Slovenská katolícka charita


Slovensko pomáha zvyšovať počítačovú gramotnosť na severe Ugandy

pridal: wp-dev | dátum: 17. septembra 2013 | kategória: Aktuality

Bratislava 17. septembra 2013 – Úrad vlády SR v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) otvoril vďaka projektu podporeného organizáciou UNESCO 16. septembra 2013 novú počítačovú miestnosť na základnej škole v dedinke Unna na severe Ugandy.

„Cieľom projektu je prispieť k naplneniu dvoch miléniových rozvojových cieľov, konkrétne sprístupniť vzdelávanie a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, a tak prispieť k celkovému rozvoju ekonomicky znevýhodnených oblasti Ugandy,“ uviedla projektová koordinátorka Úradu vlady SR Mária Jedličková.

Žiaci z miestnej školy, pre ktorých je projekt určený predovšetkým, majú k dispozícii 23 počítačov. Lektori SKCH sa žiakom budú venovať v predpoludňajších hodinách, pretože riaditeľ školy zaradil informatiku ako nový predmet do vyučovacieho procesu a výsledky z tohto predmetu budú mať žiaci zaznamenané aj na vysvedčeniach. Popoludní budú na kurze miestni učitelia. Vyškolení pedagógovia získajú po ukončení kurzov certifikáty a sami sa budú venovať aj údržbe počítačov. Jeden z lektorov SKCH zostane na škole ako dobrovoľník do konca trimestra, aby sa zabezpečila udržateľnosť projektu.

Zvyšovanie počítačových vedomostí u mladých ľudí v Ugande má veľký význam. Neskôr môžu nadobudnuté zručnosti uplatniť počas ďalšieho štúdia alebo pri hľadaní práce,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák, ktorýškolu navštívil počas prípravnej fázy projektu a zabezpečil podmienky pre bezproblémový štart vyučovania.

Nový predmet sa bude zameriavať počas prvých hodín na základy práce s počítačom a postupne na využívanie internetu a e-mailu, ako aj balíka kancelárskych aplikácii. „Je ťažké odhadnúť, čo máme presne očakávať, keďže väčšina učiteľov a žiakov počítač ešte nikdy nevidela, ale urobíme všetko pre to, aby sme vedeli podporiť ich nové skúsenosti,“ vysvetľuje lektor – dobrovoľník Matej Sýkora.

SKCH v Ugande pôsobí už od roku 2011, kedy začala s výstavou centra pre deti s HIV a AIDS. Charita navyše v Ugande pomáha aj prostredníctvom programu Adopcia na diaľku.

Text: Mária Jedličková

Foto: Michal Fulier