Sonograf zo Slovenska už slúži núdznym v Iraku | Slovenská katolícka charita


Sonograf zo Slovenska už slúži núdznym v Iraku

pridal: wp-dev | dátum: 19. apríla 2012 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Iraq

V marci zástupcovia Veľvyslanectva SR v Bagdade odovzdali sonografický prístroj organizácii Caritas Iraq. Ide o nové zariadenie, ktorého funkčnosť preverili hneď v prvých dňoch od prevzatia samotní predstavitelia irackej charity. V týchto dňoch už slúži irackým núdznym.

Ešte začiatkom marca zaslala Slovenská katolícka charita (SKCH) zdravotnícku techniku do Iraku – krajiny postihnutej dlhodobou humanitárnou krízou. Ide o ďalší z prejavov solidarity a pomoci núdznym v štáte, kde ani deväť rokov po páde režimu Saddama Husseina nie je zabezpečená stabilita a základné ľudské podmienky pre život (dostatok potravín, prístup k pitnej vode a potrebnej zdravotnej starostlivosti). Sonografické (na ultrazvuku postavené diagnosticko-zobrazovacie) zariadenie v hodnote takmer sedem tisíc eur, ktoré na Slovensku zadovážili SKCH v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, by malo slúžiť na vyšetrovanie plodu v tehotenstve u budúcich matiek, ako aj pri diagnostikovaní zdravotného stavu irackých núdznych.

Do procesu pomoci a najmä prepravy ultrazvukového zariadenia zo Slovenska do Iraku sa okrem SKCH a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety aktívne zapojil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Bagdade, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo vnútra SR. Ultrazvuk bol nainštalovaný v bagdadskej poliklinike, prevádzkovanej irackou charitou, v rámci ktorej sú zdravotnícke služby určené prevažne osobám a celým rodinám v núdzi. Riaditeľ organizácie Caritas Iraq Nabil Nissan ocenil spoluprácu a ústretovosť slovenského veľvyslanca Miloslava Naďa v Iraku: „pre tehotné, no chudobné iracké matky nie je vyšetrenie plodu ich budúceho dieťaťa tak jednoduchým a dostupným procesom.“

Pred samotným spustením zdravotníckeho zariadenia do procesu diagnostikovania bolo treba nastavenia a merania sonografu otestovať. Simulované vyšetrenie preto podstúpili samotní zástupcovia irackej charity – prezident Caritas Iraq Mons. Shlemon Wardouni a výkonný riaditeľ Caritas Iraq Nabil A. Nissan. V týchto dňoch už prístroj slúži desiatkam regulárnych irackých pacientok a pacientov. Iracká charita poskytuje zdravotnú starostlivosť bezplatne. Denne vyšetria (nielen na klinike prenatálnej medicíny) v priemere 40 ľudí, ktorým sa prostredníctvom lekárskeho tímu poskytuje a realizuje celá škála vyšetrení. Bez pomoci charity by tieto skupiny obyvateľstva (v neúnosnej sociálnej a finančnej situácii) nemali prístup k dostatočnej zdravotnej starostlivosti.