Spájame sa s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Spájame sa s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 3. februára 2016 | kategória: Aktuality

V pondelok 8. februára 2016 sa po druhý krát spojíme s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. Pápež František vyhlásil Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi na tento deň pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Bakhitu. Sv. Bakhita žila v 19. storočí v Sudáne a násilne bola odvlečená do otroctva. Všetkých pozývame zapojiť sa do modlitby v sprievode spevov z Taizé v Kostole sv. Štefana (Kapucínsky kostol) v Bratislave o 20:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Okrem Bratislavy sa do spoločnej modlitby budete môcť zapojiť aj v týchto mestách:

HUMENNÉ – Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 5. február 2016 (piatok) o 18.00 hod. so Sv. Liturgiou a modlitbou k sv. Jozefíne Bakhite

SVIDNÍK – Gréckokatolícky chrám Božej Múdrosti, 8. február 2016 (pondelok) od 9.00 hod. Adorácia Najsvätejšej Eucharistie zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu o 15,00 hod.

PREŠOV – Gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, 9. február 2016 (utorok) o 17.30 hod. spoločné modlitby mladých

PREŠOV – SEKČOV – Rímsko-katolícky kostol Krista Kráľa, 11. február 2016 (štvrtok) o 19.00 hod. Adorácia Najsvätejšej Eucharistie so svedectvami a spevmi Taizé