Spojenie síl pri pomoci obyvateľom Slovenska po povodniach | Slovenská katolícka charita


Spojenie síl pri pomoci obyvateľom Slovenska po povodniach

pridal: charita | dátum: 30. júla 2010 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 5. augusta 2010 podpísali zástupcovia štyroch organizácií Memorandumo spolupráci(pdf) pri poskytovaní finančnej pomoci jednotlivcom a rodinám po povodniach 2010.

Organizácie Človek v ohrození, o.z., Člověk v tísni – Slovensko, o.p.s., Slovenská katolícka charita a Konferencia biskupov Slovenska tak deklarovali zámer koordinovanej, adresnej a transparentnej realizácie finančnej výpomociz verejných zbierok a ďalších zbierok zúčastnených organizácií pre občanov postihnutých povodňami.

Ide o vôbec prvú spoluprácu takého rozsahu na spoločnom humanitárnom projekte,“ uviedol jeden z iniciátorov koordinovaného postupu, Andrej Bán, zo združenia Človek v ohrození.

Chceme, aby sa nestratil ani kúsok ochoty pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Je dobré, ak sa v pomoci postihnutým ľuďom hľadajú spoločné cesty,“ povedal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Predseda KBS o význame Memoranda o spolupráci pri poskytovaní finančnej pomoci jednotlivcom a rodinám po povodniach 2010:

Organizácie sa v Memorande zaviazali, že budú vychádzať zo spoločnej databázy domácností postihnutých povodňami, do ktorej sú prioritne zahrnutí tí obyvatelia Slovenska, ktorí v dôsledku povodní prišli o bývanie (ich dom alebo byt sa stal neobývateľným). Predbežne bolo vytipovaných 75 obcí na území celého Slovenska, v ktorých boli zaznamenané závažné škody na obydliach.

Organizácie už vytvorili spoločné tímy terénnych pracovníkov, ktoré od utorka 3. augusta 2010 vykonávajú návštevy postihnutých domácností, verifikujú údaje z databáz a vyhodnocujú ich reálne potreby.

Konkrétna výška pomoci jednotlivým rodinám bude posúdená na základe zdieľanej metodiky a bude podliehať schváleniu Povodňovej komisie. Povodňová komisia sa bude skladať z členov všetkých spolupracujúcich organizácií, terénnych pracovníkov a prizvaných expertov a zasadne v priebehu roka 2010 minimálne 2x.

Organizácie poskytnú finančnú pomoc domácnostiam na území celého Slovenska, bez ohľadu na vierovyznanie rodiny, národnosť, príslušnosť k sociálnej či etnickej skupine, ochotu rodiny zverejniť či medializovať podporu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viac informácii poskytne: Ivana Kullová, PR manažérka, kullova@clovekvohrozeni.sk, OZ Človek v ohrození