Spoločná modlitba za obete obchodovania s ľuďmi v Bratislave | Slovenská katolícka charita


Spoločná modlitba za obete obchodovania s ľuďmi v Bratislave

pridal: charita | dátum: 9. februára 2016 | kategória: Aktuality

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bol Svätým Otcom Františkom vyhlásený na 8. január 2016, deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu. Modlitbové stretnutie pri tejto príležitosti pripravila aj Slovenská katolícka charita v Kostole Svätého Štefana v Bratislave. Spoločná modlitba, ktorá sa začala o 20.00 hod. bola obohatená o skutočné príbehy obetí obchodovania. Hudobno-spevácky doprevádzali modlitbu zástupcovia Cirkvi bratskej, vďaka čomu dostalo stretnutie ekumenický charakter.

Ďakujeme všetkým účastníkom ako aj organizátorom.