Spoločná púť charít: Priestor pre stretnutie, poďakovanie i prosby | Slovenská katolícka charita


Spoločná púť charít: Priestor pre stretnutie, poďakovanie i prosby

pridal: wp-dev | dátum: 12. októbra 2017 | kategória: Slovensko

Každoročná Spoločná púť charít, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH), sa tento rok uskutoční v piatok 13. októbra v Spišskej Kapitule. Zamestnanci, dobrovoľníci a klienti z celého Slovenska sa stretnú, aby mohli spoločne poďakovať za uplynulý rok.

Spoločná púť charít je tradičným podujatím, ktoré vytvára priestor pre spoločné stretnutie, modlitby, poďakovanie ale aj prosby. Každoročne sa ho zúčastní viac ako 500 účastníkov. Podujatie sa vždy koná na inom mieste. Tohtoročnú púť pripravila SKCH v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou. Začína v piatok o 10.00 spoločnými modlitbami a piesňami. Pokračovať bude slávnostnou sv. omšou katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Jej celebrantom bude Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH. Popoludní budú v rámci kultúrneho programu ocenení vybraní zamestnanci za rozvoj charitného diela na Slovensku.

„Spoločná púť charít nám umožňuje poďakovať za predošlý rok. Okrem toho je vzájomným povzbudením v našej práci a napĺňaní poslania ktoré máme, byť blízko pri človeku. Mám veľkú radosť, že tento rok oslavujeme už 90. rokov charity na Slovensku, ktorá aj napriek neľahkým skúškam vytrvala až dodnes.“ povedal generálny sekretár SKCH, Erich Hulman.

Počiatkom tradície spoločnej púte charít bola oslava obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989. Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, keď do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov. Po roku 1989 sa mohla SKCH opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu a začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje takmer 1600 zamestnancov a pomáha jej približne 1000 dobrovoľníkov. Ročne Charita poskytne pomoc viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi v takmer 250 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na celom Slovensku.