Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb? | Slovenská katolícka charita


Spoločne blízko pri človeku – Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

pridal: wp-dev | dátum: 26. októbra 2017 | kategória: Slovensko

Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa zišli na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci pri príležitosti pripomienky Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.

Odborný seminár v NR SR pod titulom Spoločne blízko pri človeku – Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb? sa konal pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci a za účasti členky výboru NR SR pre sciálne veci Magdalény Kuciaňovej. Úlohou seminára bolo pozrieť sa na kvalitu sociálnych služieb na Slovensku z nadhľadu – očami Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale aj vyhodnotiť existujúcu a prerokovávanú legislatívu – očami zákonodarcov, samosprávy, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb.

Seminár vytvoril priestor pre dialógu a hľadanie synergie pomáhajúcich v prospech odkázaného človeka a jeho opatrovateľov. Takýto zámer je aj v súlade s tendenciou deinštitucionalizácie.

“V prvom rade chceme, aby sa verejná mienka stávala vnímavejšou pre problémy ľudí v núdzi a aby angažovanie sa v pomoci blížnym bolo pre čím viac ľudí súčasťou životného štýlu a spoločenskou normou,” povedal vo svojom príhovore Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Zásadnou podmienkou úspešnosti sociálnych služieb bolo a je jednoznačné vymedzenie kompetencií a zodpovednosti jednotlivca, rodiny, jednotlivých stupňov samosprávy, mimovládneho sektora a štátu a tiež nastavenie transparentného a udržateľného systému financovania jednotlivých druhov sociálnych služieb.

Novela zákona síce navrhuje zlepšenie zabezpečenia pobytových sociálnych služieb v nasledujúcom roku, ale zdá sa, že služby krízovej alebo včasnej intervencie, ambulantné zariadenia, nízkoprahové služby a opatrovateľská služba zostanú aj naďalej popoluškami a mnohé spejú k zániku. Spoločnosť a štát, ktorý má záujem slúžiť dobru človeka, rešpektuje princíp subsidiarity a ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti. Verejná moc má posilňovať rodinu a poskytnúť jej pomoc pri plnení tých úloh, ktoré môže dobre splniť sama alebo v spolupráci s komunitou. Funkčná rodina a komunitná starostlivosť je pre spoločnosť a pre odkázaného najlacnejším riešením sociálnych problémov.

Veľtrh sociálnych aktivít pokračuje verejnými podujatiami 3. novembra v Žiline v Auparku a 7. novembra v Trnave v budove UCM.

Celý príhovor generálneho sekretára Slovenskej katolícekj charity, Ericha Hulmana, si môžete prečítať TU!