Spoločne pokračujeme v téme fundrasingu | Slovenská katolícka charita


Spoločne pokračujeme v téme fundrasingu

pridal: wp-dev | dátum: 13. februára 2017 | kategória: Aktuality

V dňoch od 9. do 10. februára 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnilo ďalšie školenie venované téme fundraisingu. Podujatie, ktoré bolo primárne určené riaditeľom a zástupcom diecéznych a arcidiecéznych charít z celého Slovenska, zorganizovalo oddelenie komunikácie a PR Slovenskej katolíckej charity v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu.

Školenie bolo organizované, ako pokračovanie stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2016 v Žiline. Hlavnými témami aktuálneho školenia boli online fundraising, fundraising od firiem a strategické plánovanie v rámci fundraisingu. Lektormi boli rovnako ako v Žiline pán Eduard Marček a pani Katarína Bartovičová zo Slovenského centra fundraisingu. Program oboch dní bol rozdelený na jednotlivé prednáškové bloky, ktoré boli doplnené viacerými praktickými úlohami. V rámci spoločného plánovania a tvorby fundraisingového plánu mali účastníci možnosť vytvoriť si jednoduché kampane, ktoré budú môcť realizovať v rámci podpory činnosti svojej charity. Tiež sa dozvedeli viac o individuálnom darcovstve, budovaní vzťahov s darcami a prepojení fundraisingu a komunikácie. Na inšpiráciu boli účastníkom premietnuté viaceré úspešné kampane iných organizácií pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Na záver školenia obdržali všetci prítomní certifikát.

Celé školenie sa nieslo vo veľmi príjemnej pracovnej atmosfére. Množstvo informácií a príkladov z praxe viackrát rozprúdilo diskusiu o potrebe väčšej spolupráce, či zavádzania nových prístupoch v rámci fundraisingu. Pevne veríme, že získané informácie a rady pomôžu napredovať jednotlivých arcidiecéznym a diecéznym charitám aj v tejto oblasti.

Naše poďakovanie patrí Kňazskému semináru biskupa Jána Vojtaššáka za poskytnutie priestorov, ubytovania a stravy, ako aj Spišskej katolíckej charite za spestrenie občerstvenia.