Spolupráca, ktorá teší a mnohým osoží | Slovenská katolícka charita


Spolupráca, ktorá teší a mnohým osoží

pridal: charita | dátum: 13. júna 2019 | kategória: Aktuality

Aj najstarší hospic na Slovensku sa zapojil do Národného týždňa charity 2019.

Autor textu: Mgr. Ing. Jozef Krajči

Vo všeobecnosti sa vie, že charitný bardejovský  Hospic Matky Terezy (HMT) je okrem svojho základného poslania známy aj vďaka svojim mimo-pracovným aktivitám, častým prispievateľom a poskytovateľom programov vo viacerých žánroch spoločenského života, v meste i nad jeho rámec. Je agilným nositeľom mnohých progresívnych podujatí, aktívnych myšlienok vo sférach odborných, duchovných, ktoré zvykne organizovať v prospech spoločnosti, najmä ako aktívna súčasť  charity v tomto regióne.

Pri organizovaní takýchto podujatí je však dôležitá spolupráca s ďalšími inštitúciami. Iba tak môžu byť  pre mnohých zaujímavé a prospešné. Tuná býva vždy naporúdzi ústretové spoľahlivé a iniciatívne vedenie Poľsko-slovenského domu (PSD), ktoré hospicu už neraz pomohlo a umožnilo vo svojich priestoroch konať dobro. Aj tentoraz podali pomocnú ruku pre usporiadanie zvláštnej, v Bardejove prvej svojho druhu, workshopovej akcie s názvom „Deň babičkiných šikovných rúk“, ktorú ponúkli klienti z charitného Denného stacionára sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, patriaceho do správy HMT, ktorý túto akciu inicioval.

Viac fotiek z krásneho podujatia Deň babičkiných šikovných rúk si môžete pozrieť kliknutím tu: ibardejov.sk.

Najmladší seniorsky stacionár v tomto regióne bol otvorený takmer pred dvomi rokmi a na začiatku svojej činnosti sa stretal a boril s istými ťažkosťami. Dnes svojou pestrou činnosťou dokazuje, že patrí opodstatnene medzi najlepšie v širokom okolí. Konajú sa v ňom mnohé obľúbené a zaujímavé aktivity, ktoré sú užitočné a preto sa tam klienti dobre cítia, radi doň chodia a pobývajú.

V ňom sa zrodila aj vydarená aktivita s názvom: “Ukáž, čo vieš a dokážeš!“, resp. „Spojme príjemné s užitočným!“, ktorej výsledky (práce či výrobky) sa prezentovali na spomenutom workshope, ktorými sa chceli tieto šikovné babičky s verejnosťou podeliť.  Otvorili ho minulý utorok svorne Ing. Marcel Tribus, riaditeľ PSD a PhDr. Bohuš Čepiga, PhD., vedúci HMT. Podujatie ponúklo aj možnosť kúpy vystavených exponátov s tým, že získané prostriedky budú použité na doplnenie športovo-rehabilitačného inventára stacionára. Program podujatia bol spestrený ukážkami nielen háčkovania, maľovaním na tvár, ale aj rôznymi súťažami pre školákov, ktorí naň prišli v hojnom počte a nechýbali ani obohacujúce  vystúpenia bubeníckej kapely z cirkevnej  ZUŠ sv. J. Bosca, pod vedením Jaroslava Janeka,  či žiakov  z bardejovskej Súkromnej základnej umeleckej školy na ul. Dlhý rad 30, pod vedením  manželov Mgr. Kmeťových, DiS, art.

Vskutku vydareným podujatím si organizátori z HMT prostredníctvom klientov svojho stacionára uctili a spestrili plejádu rôznych aktivít konaných v rámci Národného týždňa charity na Slovensku zameraných pre spoločnosť v zmysle hesla: „Láskou a dobrom napĺňajme svet“. Aj takto charita pripomína svoj význam pre mnohých a na pulze dneška  výrazne dáva spoločnosti na vedomie svoju opodstatnenú potrebu.

Patrí sa úprimne poďakovať zvlášť tým, ktorí toto skvelé podujatie pripravili a to mimoriadne kreatívnej Mgr. Monike Barnovej z HMT, ako aj neúnavným a šikovným klientkám, babičkám, najmä triu Márií: Vavreková, Džupirová a Kokindová, tiež Anne Karolovej a dobrovoľníčke Ľudmile Sobekovej, pod súcim vedením stacionára Mgr. Ľudmily Birkovej, s opatrovateľkou Annou Pavličkovou, ale i ďalším, ktorí prispeli svojím podielom do priehrštia tohtotýždňových celoslovenských charitných aktivít.

Foto: ibardejov.sk