Spomienka na katastrofu z 12.januára | Slovenská katolícka charita


Spomienka na katastrofu z 12.januára

pridal: wp-dev | dátum: 15. júla 2010 | kategória: Aktuality

V pondelok, 12. júla, uplynulo od ničivého zemetrasenia, ktoré postihlo Haiti šesť mesiacov. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch americkej charity, ktorá už na Haiti pôsobí takmer 50 rokov, uskutočnila spomienková svätá omša, na ktorú boli pozvané všetky charity, ktoré majú na Haiti svoju misiu a zapojili sa do pomocných prác na obnovu krajiny.

Omšu celebroval Mons. Pierre Dumas, prezident Caritas Haiti. V homílii otec Aris, zástupca riaditeľa miestnej charity, vyzdvihol aká potrebná je nádej pri obnove zničenej krajiny slovami: „Zemetrasenie zničilo domy, školy, infraštruktúru, ale nesmie zničiť nádej v lepšiu budúcnosť krajiny. Nie jednotlivo, ale spoločnými silami sa musíme zapojiť do aktivít pri budovaní lepšieho prostredia, lepšieho štátu.“ Biskup Dumas poďakoval všetkým organizáciám a všetkým darcom, ktorí či už finančne, organizačne, alebo inou formou podpory podali pomocnú ruku tým, ktorí to po zemetrasení najviac potrebovali.

Pozrite si aj video s rozprávaním pátra Augustína Vrecka.